About

Volg ons ook via social media:

TWITTER https://twitter.com/weesdeweerstand

FACEBOOK https://www.facebook.com/weesdeweerstand

GAB https://gab.com/weesdeweerstand

‘Neem geen deel aan de werken van de duisternis, maar ontmasker ze veeleer, want wat heimelijk door hen gedaan wordt is te schandelijk om zelfs maar te noemen. Maar al deze dingen worden openbaar, daarom zegt Hij ‘ontwaak, u die slaapt… en sta op uit de dood en Christus zal over u lichten.’ (Uit de brief aan de Efeziërs, hoofdstuk 5)

Bied Weerstand en hij zal vluchten

Waar komt de naam weesdeweerstand eigenlijk vandaag?
Deze is niet zomaar gekozen en helemaal niet vanuit een rebelse houding.

Het is gebaseerd op een tekst in het woord van God, de Bijbel: Jacobus 4:6-7 “Onderwerpt u aan God, bied weerstand aan de duivel en hij zal van u vlieden.”

Satan verleidde Jezus met dit aanbod:
“Dit alles zal ik U geven, indien Gij U neerwerpt en mij aanbidt” (Matteüs 4:9).

Dit klinkt zo bizar, zo belachelijk, hoe kan dit ooit beschouwd worden als een verleiding? Geloof het of niet, dit was een krachtig, verleidelijk aanbod. Satan daagde de Heere Jezus uit door te zeggen “Ik beloof u dat als u simpelweg aan mijn voeten buigt, in een enkele handeling van aanbidding zal het het gevecht stoppen. Ik zal al mijn macht over deze gebieden opgeven. Ik zal niemand meer bezetten of tot slaaf maken. Ik weet dat u genoeg van de mensheid houdt om vervloekt te worden voor God voor hun bestwil. Dus waarom zou u wachten? U kunt uzelf nu opofferen en de wereld vanaf nu bevrijden”.

Waarom was de duivel bereid om hiervoor al zijn macht op te geven? Hij probeerde zijn eigen hachje te redden. Satan wist dat zijn eeuwige bestemming verzegeld zou gaan worden aan het kruis. Dus als hij de Heere Jezus kon weerhouden om aan het kruis te geven, dan zou hij zichzelf dat lot besparen.

U zult zich misschien afvragen “Wat heeft dit toch met mij te maken?”. Satan verleidt de rechtvaardige nog steeds met een soortgelijk aanbod. Satan komt naar ons met dreigementen en beschuldigingen. Hij vertelt ons “Je hoeft mij niet te aanbidden – omdat ik al toegang heb tot je vlees. Ik ken al je zwakheden. Dus ga je gang en getuig over je vrijheid in Christus. Op het moment dat je je luidste lofprijs zingt, zal ik je gedachten overspoelen met duisternis. Ik zal de zonde op zo’n krachtige manier in je laten opkomen, dat je je in al je wanhoop zult afvragen of je wel ooit vrij geweest bent. Je bent compleet machteloos!”.

Hoe beantwoorden wij deze aantijgingen van de duivel? “biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden” (Jakobus 4:7). Het maakt niet uit hoeveel verleidingen satan op u afschiet, u hoeft voor geen enkele zonde uit uw verleden te vrezen. Als het bloed van Christus u heeft bedekt dan kan de duivel niets doen om u te scheiden van de Vader (zie ook Romeinen 8:38-39).

Wat 5G betreft, de grootste aanleiding om weesdeweerstand.nl in het leven te roepen, geldt ook: Inspraak zonder inzicht, leidt tot uitspraak zonder uitzicht. Mijn volk zegt de Heere, gaat ten gronde door het gebrek aan kennis (niet intellectuele kennis OVER God, maar openbaringkennis als gevolg van het KENNEN van de Schepper door relatie).

De regel die vooraf gaat aan ‘bied weerstand aan de duivel’ zegt ‘onderwerpt u aan God’. Het is juist die eerste regel die met voeten getreden is wereldwijd, waardoor er nu weerstand geboden moet worden aan een kwaad dat de mensheid nooit eerder in deze proporties heeft gekend. Zonder zich wederom niet eerst aan God te onderwerpen, is ook nu elke vorm van weerstand tegen het kwaad tevergeefs, want wij hebben niet te strijden tegen vlees en bloed.

Er wordt links en rechts geschreeuwd om eenheid, verbinding en samen sterk staan…De vraag is echter eenheid met wie? Samen met wie? Verbinden met wie? Wat maakt ons dan precies een? Wat of liever gezegd wie zou ons een kunnen maken? Religie in elk geval niet, relatie met God is de enige weg.

Efeziërs 6

10 Ten slotte nog dit: word sterk door één met de Here te zijn en zijn grote kracht in u te laten werken. 11 Bewapen u met alle wapens die God ons geeft. Dan zal de duivel met zijn slinkse streken u geen kwaad kunnen doen. 12 Want wij vechten niet tegen mensen, maar tegen onzichtbare wezens: de duivelse heersers en machten die deze donkere wereld tiranniseren, boosaardige geesten in de onzichtbare wereld om ons heen. 13 Bewapen u dus met al Gods wapens om u te kunnen verdedigen als de vijand aanvalt. Dan zult u, na grote dingen te hebben gedaan, ongeslagen uit de strijd tevoorschijn komen. 14 Maak u klaar! Doe de gordel van de waarheid om en gesp het borstpantser van de rechtvaardigheid aan. 15 Trek de schoenen aan van de bereidheid om het goede nieuws van de vrede met God bekend te maken. 16 In elk gevecht zult u het geloof nodig hebben, als een schild waarmee u alle brandende pijlen van de duivel kunt doven. 17 U zult niet zonder de helm van de redding kunnen of zonder het zwaard van de Geest, het woord van God.

Wees De Weerstand
error: Content is protected !!