UITGELEKT: DE WARE AGENDA VOOR 2021

Een blik in de ware agenda voor dit jaar 2021.

Reeds in april 2020 hebben we diverse pogingen ondernomen het masterplan achter deze agenda in de openbaarheid te brengen met tot doel de mensen te waarschuwen, zodat er een grote massale menigte op de been gebracht kon worden om zowel het masterplan als de agenda waarmee het uitgevoerd wordt te stoppen, dan wel te vertragen.
In plaats dat een noodzakelijke meerderheid echter dit masterplan bestudeerd, doorziet en vervolgens een plan en strategie ontwikkelt om het te bestrijden, raakt men bij de uitrol van elk agendapunt ervan zodanig ’emotioneel betrokken’ dat voortdurend de focus wordt verlegd naar symptoombestrijding door demonstraties, eindeloze discussies over ‘het virus’, ‘de muilkorven’, ‘de ontwrichting van gezinnen’,’de financiële malaise’, ‘de zogenaamd overvolle ziekenhuizen’ enz enz. Terwijl de mainstream media daarvan gretig gebruikt maakt door deze ‘uitspattingen’ te spinnen als ‘gevaarlijke opstand tegen de samenleving en democratie’. Het meest tragische is dat al deze ‘opstand tegen samenleving en democratie’ als gevolg van maatregelen uit de agenda van het masterplan precies de bedoeling is van dat masterplan. Een duivels geniaal plan is waar de wereld mee te maken heeft.

Zwaar verontwaardigd, ‘gerechtvaardigd woedend’, agressief en verbijsterd wordt men, precies door dat te zijn, deel van de uitvoering van dit masterplan. Zelfs onze journaals, kantelpunt uitzendingen en daarin geuite verontwaardiging en beoordelingen van gebeurtenissen worden op een gegeven moment deel van de uitvoering van het masterplan voor totale vernietiging van de huidige wereld als we daarin niet voortdurend de focus leggen op dit masterplan en blijven aangeven dat deelnemen aan de agendapunten geen tegenwerking maar juist medewerking betekent.

Alles wat de mainstream media u wanhopig probeert aan te praten, is een leugen. Het ene woord nog erger dan het andere, maar allemaal een leugen.
De werkelijke agenda die achter alle maatregelen zit, waarvan we de desastreuze gevolgen deels al zien, heeft niets met uw gezondheid te maken, laat staan met een killer virus wat zich steeds muteert en dus gevaarlijker zou worden.
Die gevolgen horen bij de uiteindelijke doelstelling van het plan, waarvan deze agenda deel uitmaakt. De duivelse agenda van het duivelse plan dat door handlangers van dezelfde duivel wordt uitgevoerd. Niemand zal uiteindelijk kunnen zeggen ‘ik heb het niet geweten’. Van Klaus Schwab tot de groenteboer in uw straat. Iedereen mag meedoen, immers iedereen heeft een vrije wil om daar voor of tegen te kiezen. Iedereen zou zich echter ook de bijbehorende consequenties moeten realiseren, maar daarvoor moet je het masterplan begrijpen. Het enige moeilijke daaraan is dat zij die het uitvoeren het krampachtig verborgen trachten te houden, omdat ze weten dat er pas echte massale opstand kan komen als mensen gaan beseffen wat er werkelijk gaande is, het masterplan doorzien en met passende middelen zullen gaan bestrijden.

Liegen, bedriegen, verhullen en doelbewust de mensen misleiden is hun enige kans op ‘succes’. Heel moeilijk is dat voor hen niet als geoefende leugenaars, maar niet in de laatste plaats ook vanwege de verbijsterende naïviteit van de gemiddelde bevolking van alle aan dit masterplan deelnemende landen. Het is die aan het struisvogel syndroom grenzende naïviteit die de uitvoerders van het duivelse masterplan in de kaart speelt. Immers iets wat te kwaadaardig, te krankzinnig en daarmee te onvoorstelbaar is om waar te zijn, is dus niet waar, zo reageren degenen die de kop toch even uit het zand trokken, wat om zich heen keken, maar zich weigeren te verdiepen in oorzaak en gevolg van het moment.

” We the people’ moet worden ‘we Gods people’ als men in de overwinning wil leven die alleen door God Zelf met Jezus Christus is behaald. Alle menselijke goede bedoelingen hebben tot nu toe gefaald en zullen blijven falen. Ook het roepen dat een goed idee Gods idee zou zijn. ‘God staat aan onze kant!’ betekent God voor jouw karretje spannen en dat heeft nooit gewerkt, werkt nu helemaal niet en zal nooit werken. Alleen Gods idee is daadwerkelijk Gods idee, ook als Hij zegt dat je zeven maal om de stad moet rennen jij dat belachelijk vindt en Hij dan  juist de overwinning daarover zal geven. De nadruk ligt hier op dat Hij de overwinning moet geven en de mens deze slechts kan bewerken vanuit gehoorzaamheid aan Hem, niet uit eigen kracht. Klaus Schwab handelt ook uit eigen kracht en dient daarmee de duivel. Jacobus 4 zegt: “Onderwerpt u aan God, bied weerstand aan de duivel en hij zal van u vlieden.” Precies de tekst waaruit weesdeweerstand.nl is ontstaan.

Strijden tegen het masterplan van de duivel zonder het Goddelijke plan voor de mens van God te kennen, is gedoemd te mislukken. Dat is geen religieuze zweverigheid, maar sinds het bestaan van de wereld de keiharde realiteit gebleken, zowel voor gelovigen als voor ongelovigen die ervan meeprofiteerden.
Zijn woord is hier duidelijk over in 2 Kronieken 7: “11 Toen Salomo de bouw van de tempel en van zijn eigen paleis voltooid had en alles had gedaan wat hij zich had voorgenomen, 12 verscheen de Here hem in de nacht en zei: ‘Ik heb uw gebed gehoord en deze tempel gekozen als de plaats waar u Mij uw offers mag brengen. 13 Als Ik de hemel sluit zodat er geen regen valt of als Ik de sprinkhanenzwermen beveel dat zij al uw oogsten moeten opeten of als Ik de pest onder u laat uitbreken 14 en mijn volk zich vernedert en bidt, Mij weer zoekt en breekt met zijn zondige praktijken, dan zal Ik vanuit de hemel luisteren, zijn zonden vergeven en het land weer gezond maken. 15,16 Ik zal aandachtig luisteren naar elk gebed dat wordt uitgesproken op deze plaats die Ik heb uitgekozen en afgezonderd als mijn eeuwige woonplaats, mijn ogen en mijn hart zullen daar voor altijd zijn. 17 En wat uzelf betreft: als u Mij volgt zoals uw vader David deed, 18 zal Ik ervoor zorgen dat u en uw nakomelingen voor altijd koningen van Israël blijven. 19 Maar als u Mij niet volgt en de wetten die Ik u gaf, niet naleeft en afgoden aanbidt, 20 zal Ik mijn volk wegjagen uit dit land dat Ik het gaf en zal deze tempel worden verwoest, ook al heb Ik hem voor mijzelf geheiligd.”

In deze korte video bespreekt pastor Chris Oyakhilome het bestand waarmee de NWO agenda voor 2021 is gelekt.
Mocht het oer Nederlandse ‘wat de boer niet kent dat vreet hij niet‘ u in de weg staan, bedenk dan bijvoorbeeld eens hoeveel mensen u in Nederland kent die Nederlands spreken en door hun leven, handel en wandel de afgelopen 30 jaar hebben laten zien dat zij daadwerkelijk eerlijke dienaren van God zijn die de waarheid spreken ongeacht de persoonlijke gevolgen voor hunzelf en daarmee de overname van het land door het kwaad hebben voorkomen. Zie vervolgens de algehele staat waarin Nederland op dit moment verkeerd en zie wat God in Zijn woord voor beloftes doet aan elk land en elke natie die zich tot Hem keert door het aanvaarden van het volbrachte werk van Jezus Christus.

 

7 thoughts on “UITGELEKT: DE WARE AGENDA VOOR 2021

  1. Beste Hans, het plan over 2021 verteld door de voorganger uit Nigeria ziet er interessant uit, Helaas komt er niet naar voren waar de goede man het vandaan heeft…het is uitgelekt..waar? .mogen de lezers dat weten of is het net zo geheim als het plan zelf

      1. Heb de gehele video bekeken en heb op het forum zelf ook gekeken..kon geen verwijzing vinden naar de genoemde uitrol in 2021 ..zijn er geen screenshots gemaakt van de gelekte documenten met daarop zichtbaar het URL van het WEF.. want het is niet zo moeilijk om een dergelijke claim te lanceren over gelekte info…..als er geen screenshots zijn wordt het moeilijk. Is dit nog na te gaan?

  2. Hans, graag een link van proefschrift september 2000 van prof dr j t van dissel …wil dit proefschrift graag lezen..hoop dat er dit keer een url is.

  3. Wat ik nou zo gek vind is dat mensen die het voor het zeggen hebben in ons land zonder mondkapje zitten te praten nog net niet bij elkaar op schoot. Dit geeft mijns inziens duidelijk aan dat het geklets in de ruimte is. Naar mijn idee lijkt het me dat die lui juist goed op zouden passen als het allemaal waar was. En dan de schandelijke uitspraak van Rutte we hebben nu meer macht en kunnen veel meer dan als kabinet.
    Hoe kan het toch dat je ontslag neemt met je hele club en gewoon door gaat. Er zijn vele kleine dingen die er op wijzen dat we beduveld worden. Als je oplet zie je er steeds mee. Is niet moeilijk je hoeft geen professor te zijn.

Laat een antwoord achter aan Jakob Antwoord annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Wees De Weerstand
error: Content is protected !!