BREAKING: DIT VERKLAART ALLES!

BREAKING: DIT VERKLAART ALLES!

Ultra geheim document verklaart alles wat er sinds ‘cojona’ is gebeurd in glasheldere bewoordingen, omdat het de strategie van de vijand betreft die NOOIT naar buiten had moeten komen.

Dit is een gevoelige klap voor de satanisten die dachten de wereld over te kunnen nemen.
Deel deze video zo snel en zoveel mogelijk om nog velen de schellen van de ogen te laten vallen nu het nog kan.

UPDATE 10 SEPTEMBER 2021:
De in de video behandelde en voorgelezen tekst is ondertussen boven water gekomen door een oplettende kijker, waarvoor dank! Het is als PDF toegevoegd aan onderstaande te downloaden bestanden.( THE SECRET COVENANT)

Gruwelijk, maar de moeite waard om door te nemen zodat je als christen gericht kunt bidden. Een leger dat ten strijde gaat zonder het plan en de strategie van de vijand te kennen, heeft op voorhand al verloren.

Download hier eens even het document ‘Scenarios for the Future of Technology and International Development ‘ van de Rockefeller foundation en stel iedereen die u kent hiervan op de hoogte:

 

Downloads

 

 

 

 

29 thoughts on “BREAKING: DIT VERKLAART ALLES!

 1. Interessant.
  Het is moeilijk te weten of dit een origineel document betreft, of, een reverse-engineered document geschreven door een activist/journalist.

  De opsomming is een steun voor ons die het al zien. Ik denk echter dat het weinig indruk maakt op mensen die nog niks gezien hebben.

 2. Het plan van satan is niet belangrijk en moet je dus niet willen delen. Het plan van GOD is het enige dat telt en is dan ook het enige dat gedeeld moet worden.

  1. Elk leger dat de vijand tegemoet treed zonder het plan en de strategie te kennen, gaat daarmee onbezonnen te werk en is gedoemd te falen. Efeze 5:11 11 Doe niet mee aan de zinloze praktijken die bij de duisternis horen, maar stel ze aan de kaak. 12 De dingen die de goddelozen stiekem doen, zijn zo schandelijk dat wij daaraan zelfs geen woorden vuil moeten maken. 13 Maar als het licht op hen valt, worden ze ontmaskerd. 14 Alles wat openbaar wordt, is licht. Zo staat het ook geschreven:

   ‘Slaper, word wakker!
   Sta op uit de dood
   en de Christus zal u licht geven.’

 3. Het plan van hun is gedoemd om te mislukken
  Openbaring spreekt hierover
  De Here Jezus is Here de Heerscharen en Koning der koningen In Jezus Christus zijn wij meer dan overwinnaars

  1. openbaringen spreekt juist over het feit dat het kwaad ten volle ruimbaan krijgt zijn plan te voltrekken op aarde, wegens het God de rug toekeren van de mensen.

 4. Klinkt als de protocollen van zion/sion……….
  Daarom kom ik niet meer bij dokters…..ik neem de verantwoording voor mijn eigen lichaam en gezondheid op me. En als de echte schepper mij komt halen, pak ik zijn hand.;-), alleen HIJ bepaald het momentum!

 5. Zoals het er al staat, van wie is dit geschrift?
  Iedereen kan zoiets op papier zetten. Tegenstanders zullen dit direct in twijfel trekken en ontkennen dat zoiets bestaat.
  En als….het bestaat en afkomstig is van Schwab of wie dan ook, ja dan is het goud om te publiceren.

  1. Alleen zij die door God Zelf verblind zijn i hun verstand zien niet dat dit al lang gaande is. Geen enige twijfel dat hetgeen gebeurd uit de koker van de bron van alle kwaad komt. Zoek maar eens naar de ‘protocollen van Sion’ bijvoorbeeld. Kazaren/Chazaren enz.

 6. Intelligente, zgn. aangepaste, zich compenserende psychopaten lijken de diepe, mens/normaliteit vijandelijke persoonlijkheidsstoornis bij elkaar te herkennen en zijn zeker in staat tot dit soort psychopatische plannen/projecten.
  Dr. A.M. Lobaczewski en zijn team (meteen kaltgestellt door Zbigniew Brezezinski c.s.) formuleerde het aldus:
  http://www.ponerology.com/evil_2b.html
  Dit zal uit de hoek van de Rockefellers komen.
  Inderdaad loopt er maar ca. 2% van dergelijk zich als charmant maskerend puur kwaadaardig verraderlijk verderf tussen ons rond.
  Een algemeen ingevoerde moderne psychopatentest zou er de vinger achter krijgen, maar die moet door hen dus tot elke prijs vermeden worden.

 7. Als je geestelijk kunt denken (en dat kan maar een enkeling op de gehele aardse bevolking) dan weet je dat het leven nooit te vernietigen is. Een dood bestaat er niet. AL het leven moet terug naar de albron, dus ook van zij die dit soort ideeën hebben. Het gevoel is je bewustzijn dat je hebt opgebouwd uit al je vorige levens. Angst is onbewustheid en hoort bij de duisternis. Onze hersenen hebben wij gekregen om ons gevoel te begrijpen, niet andersom. Als je hier op aarde sterft, neem je je gevoel mee maar je “intelligentie” laat je achter. Dus wat men ook zal willen proberen, een mens kan nooit iets doen waar die geen afstemming meer op heeft, of die nu aangestuurd wordt of niet. Neem hypnose, je kan iemand onder hypnose nooit iets laten doen wat die werkelijk niet wilt en zo is het ook met de AI. Weet dat wij het leven niet in de hand hebben, een ziel die moet komen die komt hoe dan ook want als wij mensen de schepping in handen zouden hebben dan waren we al lang uitgestorven op aarde en dat kan niet. We gaan naar het licht hier op aarde dus laat je niet meeslepen door deze duistere figuren die hun laatste strohalmen vastpakken om de controle op moeder aarde te behouden. De Geestelijke wereld waakt over moeder aarde en zij moet nog miljoenen jaren mee om al het leven zijn kringloop af te laten maken zodat al dit leven verder kan. Een dood bestaat er niet, alles is evolutie. Volg je gevoel, het is jou pad want het is jou bewustzijn. Keep the spirit high, dit zal eindigen.

  1. De mens kan niet leven zonder de leidraad van zijn Schepper. dat blijkt dagelijks uit de meest verdwaalde opvattingen, misleidingen en overige nonsense op de planeet. De dood is net zo reëel als het leven, de hel net zo reëel als de hemel. Het is een kwestie van Jezus Christus aanvaarden als persoonlijke Redder en Verlosser van alles wat tussen God en de mens in is komen te staan om überhaupt iets te kunnen beseffen van de geestelijke wereld. De rest is misleiding om je juist van Hem af te houden.

 8. Dit stat in de reeds aangehaalde bijbel.
  wie er achter steken is ook bekend
  Het zijn helaas de joden zelf onder de namen Rockefeller Rotschild etc..

  1. het zijn niet ‘de Joden zelf’, maar o.a. ook Joden die hieraan meewerken, echter het staat absoluut niet in de bijbel wat hier wordt voorgelezen.

 9. dit zijn toch de protocollen van Zion, een satanistisch plan van degene die bezig zijn onze wereld over te nemen om hun smerige plannen door te voeren.

 10. Er zitten veel fouten in het verhaal. Onwaarschijnlijk is alsof het kwaad overheerst. Er is meer goedheid onder de mensen. Dit lijk meer een wishfull thinking van een Satans orde dan daadwerkelijke realiteit die alom dominant aanwezig is.

  1. Laat u het nog even weten als u wakker bent en een en ander door de Heilige Geest (= zoals God) ziet ?

   Dat zou wel eens een héél ander wereldbeeld kunnen opleveren. Niemand is goed dan God alleen trouwens.

 11. Heel goed verwoordt en uitgebeeld in de klip, mogelijk nog bescheiden zelfs.

  Uiteraard voor velen niet onbekend i.h.b. de wedergeboren christenen welke het Woord van God bestuderen en de zaken zien ontvouwen, de tekenen der tijden herkennen (Maranatha).

  Maar ook voor de seculieren mensen die de waanzin van wat zich afspeelt gade slaan , de misleiding gaan herkennen. Jammer dat er ook velen geconditioneerd zijn en op het niveau van het ‘Brood en spelen’ blijven.

  Zei Jezus niet: Niet veel zal Ik meer met u spreken, want de overste der wereld komt en heeft aan Mij niets, maar de wereld moet weten, dat Ik de Vader liefheb en zo doe, als Mij de Vader geboden heeft.

  Want wij hebben niet te strijden tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen geweld/machthebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijk boosheden in de lucht. Het is evident dat er dus kwaad heerst en toenemende is, Jezus benoemt het ook in Matheus 24.

  Het kwaad is daar, maar het goede zal uiteindelijk overheersen, kies heden wie u dienen zal, ”mens zorg dat uw paspoort getekend is”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Wees De Weerstand
error: Content is protected !!