Brief Aan Mijn Medemens | Belangrijk Bericht Voor Alle Nederlanders Die Langer Willen Leven.

Intellectuele Lockdown; volksvertegenwoordigers unaniem!

18-04-2020

Aan mijn medemens,

Laat ik beginnen door te benadrukken dat het geenszins mijn intentie is om de impact die Sars-cov-2 direct en/of indirect op mensen heeft, te bagatelliseren.

Wel wil ik bij deze kenbaar maken dat ik mij genoodzaakt voel om mijn persoonlijke kritiek te ventileren tegen de verregaande maatregelen, die al geruime tijd als strategie worden ingezet en worden gehandhaafd om het virus in te dammen; de ‘intelligente lockdown’. Mijn kritiek richt zich voornamelijk op de onduidelijke/ wankele gronden, theorieën en modellen waarop het huidige beleid is gebaseerd, alsmede op de instanties waar de beleidsvoering vandaan komt.

Er is zoveel contrasterende informatie over het ontstaan, de diagnose, de besmettelijkheid en de dodelijkheid van het virus; Welke conclusies kunnen we eigenlijk trekken? En kunnen die conclusies deze drastische maatregelen rechtvaardigen? Weegt de dreiging van het virus op tegen de impact van de (intellectuele) Lockdown?

Ik vraag u; geef gehoor aan uw twijfel, durf vragen te stellen en deze te onderzoeken, praat met elkaar en verrijk hiermee uw kennis. (Immers; kennis is macht.)

—————————————————————————————————————————

Intellectuele Lockdown; volksvertegenwoordigers unaniem

De Nederlandse overheid heeft begin maart jl. een ‘intellectuele lockdown’ ingevoerd om de verspreiding van Sars- cov- 2 in te dammen. Dit gebeurde o.a. op aandringen van andere Europese landen; Mark Rutte kreeg behoorlijk wat commentaar over zijn ‘lakse, ‘arrogante en onverantwoordelijke’ houding (1). De kalme en analytische manier waarop Nederland in eerste instantie met Sars-cov-2 leek om te gaan, kwam ten einde toen alle tweede kamerleden unaniem besloten om een intelligente lockdown in te voeren als strategie om de virusverspreiding af te vlakken. Het scala aan ontwrichtende consequenties wat deze maatregelen op elk denkbaar vlak zullen hebben, heeft men hiermee voor lief genomen.

Met de aankondiging van de intellectuele lockdown is geen enkele duidelijkheid gegeven aan de burger, over de (exacte) omstandigheden en criteria waarop deze maatregelen gestoeld zijn, ‘mogen’ standhouden en voor hoe lang.

De lockdown druist in tegen veel van onze grondrechten (2), namelijk:

– Werkgelegenheid

– Bestaanszekerheid

– Het openbaar en bijzonder onderwijs

– Vrijheid van vergadering/ Betoging

– Privacy (3)

– Onaantastbaarheid van het lichaam (4)

– Huisrecht (5)

De begrenzing van de burger is wereldwijd gigantisch en de politieke agenda wordt gewoon doorgevoerd.

Dat blijkt o.a. uit het feit dat er op 24 maart jl. groen licht is gegeven voor onderhandelingen over de toetreding van Albanië en Macedonië tot Europa, iets waar o.a. Nederland en Frankrijk lange tijd géén voorstander van waren (6).

Ook de stikstof maatregelen lijken ondanks de massale protesten gewoon doorgevoerd te worden (7).

De 5g uitrol is ook in volle gang (8).

Dit alles doet mij heel erg denken aan het referendum over de Europese grondwet in 2005 waarbij 61,6 % ‘tegen’ stemden (9). We hebben toen al gezien in hoeverre de stem van het volk in acht wordt genomen.

In het afgelopen jaar was er veel protest over o.a. de stikstofmaatregelen, de werkdruk in de zorg, de werkdruk in het onderwijs, de uitrol van 5G, de dreigende vaccinatieplicht, Europa/ Nexit /gele hesjes, de co2 uitstoot, de bio-industrie en het uitblijven van compensatie n.a.v. aardbevingen in Groningen. Deze onderwerpen verdienen ook nu de aandacht waar de burger om vraagt, zeker nu het demonstratierecht niet uitvoerbaar is.

Dat waar voortdurend voor werd gewaarschuwd, is overigens tot op heden niet gekomen:

– Er was en is geen ic-beddentekort (10). Beperkte ic-capaciteit was overigens een probleem dat (ook) voorgaande jaren speelde. (11)

– De risicoanalyse (o.a. van Neil Ferguson) en modellen m.b.t. het geschatte aantal doden door Sars-cov-2, valt in de praktijk veel lager uit dan gedacht. Vermoedelijk ligt het aantal besmettingen veel hoger waarbij het ziekteverloop onopgemerkt of niet noemenswaardig verliep. (12)

– Het is inmiddels duidelijk dat Sars -cov -2 geen bedreiging vormt voor iedereen. Er is een duidelijke risicogroep; hoogbejaarde mensen, mensen met onderliggende ernstige ziekte en mensen met obesitas. (13)

– Steeds meer artsen en zorgmedewerkers treden naar voren en vertellen over hoe sterfgevallen zonder degelijk te testen en/of met onderliggende zware gezondheidsproblematiek, toch gerapporteerd worden als coronasterfgevallen. (14)

– Over de betrouwbaarheid van de tests is veel onduidelijk en door het gebrek aan tests weten we de schaal van het probleem niet. (15)

– de zware beademingsbehandelingen op de ic’s blijken voor de grote kwetsbare groep ouderen niet of weinig effectief en bovendien zeer belastend. (16)

– Er kan niet bewezen worden dat de lockdown mensenlevens redt.

– > Denemarken heeft de maatregelen inmiddels versoepeld. (17)

– > In Zweden (geen vrijheid inperkende maatregelen en geen handhaving) is geen afwijkende stijging van besmettingen en sterfgevallen te zien t.o.v. andere landen. (18)

-> Noord-Amerika streeft naar geleidelijke opschorting van maatregelen om de economie zo snel mogelijk weer te laten draaien. (19)

De burger heeft door de tijdelijke opoffering van zijn/haar grondrechten momenteel een zeer afhankelijke en kwetsbare positie t.o.v. de overheid/ beleidsmakers. Ik zou graag van onze volksvertegenwoordigers zien dat ze verduidelijking eisen over waar wij; burgers van Nederland nou precies op wachten. Wat moet er gebeuren zodat de burger de draad weer kan oppakken? Ook mis ik kritische geluiden en vragen over de dreigende normalisering van een aantal zaken, zoals de invoering van een vaccinatieplicht en immuniteitscertificaten (4) én over het ‘nieuwe normaal’: de 1,5 meter maatschappij en de 1,5 meter economie waar Minister-President Rutte steeds over spreekt. (20).

De WHO & Bill Gates

De WHO luidde eind januari jl. de noodklok over het Sars-cov-2 virus en het was Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur van de WHO, die iedereen opriep om zijn of haar ‘emergency plans’ te activeren. (21)

Tedros Adhanom Ghebreyesus ligt in land van origine: Ethiopië, onder vuur vanwege systematisch genocidaal geweld en grove schendingen van de mensenrechten (22). De petitie die is gestart waarin wordt gevraagd om aftreden van Tedros Adhanom Ghebreyesus is inmiddels bijna een miljoen keer ondertekent (23).

De WHO ligt momenteel ook onder vuur door hun grootste financierder: The United States of America. President Trump heeft alle financiering aan de WHO bevroren en hij is een onderzoek gestart naar de vroegtijdige aanpak van Sars-cov-2 van de WHO en naar de dubieuze banden die de organisatie onderhoudt met China (24).

Daarnaast heeft president Trump de originele modellen van de WHO laten vallen (25).

Niemand minder dan Bill Gates is nu de grootste geldschieter van de WHO (26). Hij was er medeverantwoordelijk voor dat Tedros Adhanom Ghebreyesus is aangenomen als directeur. Bill Gates is overigens geen arts, wetenschapper of deskundige als het gaat over (volks)gezondheid. Hij is ‘slechts’ een zakenman die praktisch al zijn geld investeert in de ontwikkeling van vaccines, microchips en nanotechnologie (27). Die vaccines promoot hij veelvoudig overal waar hij een podium krijgt. Uiteraard zijn de vaccinaties ook een onderdeel van de gezondheidsprotocollen van de WHO (28). Alsmede zijn deze vaccines onderdeel /voorwaarde van de liefdadigheidsmissies waar de Bill & Melinda Gates Foundation om bekend /berucht staan. Zo heeft bijvoorbeeld India de financiële steun van de Bill & Melinda Gates foundation stopgezet nadat er veel gemelde bijwerkingen en zelfs sterfgevallen waren gemeld als gevolg van het hpv vaccin in 2009 (29).

Op dit moment financiert Bill Gates meerdere fabrikanten die werken aan vaccins tegen Sars-cov-2. Hij heeft daarbij aangegeven dat hij het vaccin pas op de markt zal brengen als hij en de fabrikant gevrijwaard zijn van schadeclaims in geval van ernstige bijwerkingen. Ook zijn uitspraken met betrekking tot overbevolking en (zijn) manieren om het bevolkingsaantal te verminderen, vind ik op z’n zachts gezegd, zeer opmerkelijk (30).

Als we Bill gates moeten geloven, zal de lockdown niet eindigen voordat iedereen gevaccineerd is en/of zijn of haar immuniteit kan bewijzen en/of een vaccinatiepaspoort heeft. Dit zou een directe schending van privacy en medische keuzevrijheid betekenen. Ook dr. Fauci en Klaas Dijkhof hebben soortgelijke geluiden laten horen (31). Eigenlijk niet raar, gezien het gewoon als doeleinden op de ‘politieke’ agenda staat waar Nederland dus ook voor heeft getekend; Agenda 21, de GVAP en GHSA. Sinds 2018 leidt Nederland zelfs het aandachtsgebied “Biosafety and Biosecurity” binnen de internationale Global Health Security Agenda (GHSA), en is actief betrokken bij de onderwerpen “Antimicrobiële resistentie” en “Zoönoses” (32).

Over de bestrijding en behandeling van Sars-cov-2 bestaat nogal discussie. Daar waar dr. Fauci en Bill gates stellig hun vaccinatie propaganda verkondigen, en er veel geld geïnvesteerd wordt in de ontwikkeling van een vaccin, is president Trump meer overtuigd van de antimalaria medicijnen chloroquine en hydroxychloroquine. Deze bestaande middelen zijn goedkoop en er zitten geen patenten (meer) op. Het was de Franse gerenommeerde arts en microbioloog Diedier Raoult die dit middel heeft aanbevolen en velen artsen bevestigen de positieve effecten ervan als behandeling tegen Sars-cov-2 (33).

Het baart mij ernstige zorgen dat controversiële mensen zoals Bill Gates en Tedros Adhanom Ghebreyesus zo veel macht uitoefenen op de gezondheid van mensen wereldwijd. U kunt zich afvragen (en men zou zich af moeten vragen) of deze invloedrijke mensen/ organisaties wel echt het beste voor hebben met onze volksgezondheid en waarom de drang naar controle en het daarmee inperken van onze vrijheden en burgerrechten voor hen zo belangrijk lijkt te zijn.

Het RIVM, Ab Osterhaus, Jaap van Dissel

De WHO en de Bill & Melinda Gates foundation hebben het RIVM ertoe in staat gesteld om in 2011 een nieuw en veilig poliovaccin te ontwikkelen. In de rijksbegroting van 2013 beschreef Edith Schippers o.a. dat er gewerkt is aan afspraken over publieke taken ten behoeve van de WHO en de Bill & Melinda Gates foundation (34). Tevens bezocht Bill Gates, Mark Rutte in het torentje in 2014 (35). Het verbaast me dan ook niet dat de tweede kamer op 15-04-2020 meteen een oproep deed om de WHO extra geld toe te sturen nu de financiering uit Amerika is bevroren (36). Nederland geeft er overigens al behoorlijk wat geld aan uit, zeker t.o.v. andere landen. Waarom wacht Nederland niet eerst de resultaten van het onderzoek af dat president Trump heeft aangekondigd? Waarom zou Trump zijn eigen gezondheidsorgaan zomaar in twijfel trekken?

Tevens vind ik het opvallend dat iemand als Ab Osterhaus, nog altijd zo’n groot podium krijgt door de media, en wordt neergezet als Nederlands ‘topviroloog’. Hij was ten tijde van de Mexicaanse griepepidemie in 2009 adviseur van de overheid en hij werd toen op het matje geroepen door de Tweede Kamer vanwege zijn dubbelrol (belangenverstrengeling). Hij had aandelen bij vaccinfabrikant Viroclinics; een bedrijf dat meewerkte aan de ontwikkeling van een vaccin tegen de Mexicaanse griep (37). Opvallend was daarbij, dat hij de dreiging van de Mexicaanse Griep flink aanwakkerde en groter achtte dan andere virologen en deskundigen.

Uiteindelijk bestelde Ab Osterhaus 34 miljoen doses vaccins, bij elkaar kostte dit Nederland 252 miljoen Euro. 20 miljoen dosissen zijn weggegooid. Er is 5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor schikkingen met mensen die ernstige bijwerkingen kregen na het Mexicaanse griepvaccin. De vaccinfabrikant GSK bleek achteraf op de hoogte te zijn van de ernstige bijwerkingen (narcolepsie) die het vaccin Pandemrix konden veroorzaken, maar had deze verzwegen. (38)

Was dit nu wel echt zo’n wijze aanpak van Ab Osterhaus? Kennelijk wijs genoeg, om hem anno 2020 wederom een breed podium te geven in de strijd tegen Corona, waarbij hij het wederom niet schuwt om dezelfde angst te verspreiden en vaccins te promoten, als destijds het geval was.

Jaap van Dissel, directeur van het RIVM heeft ook geen ongeschonden reputatie. Hij staat namelijk op de zwarte lijst van artsen, omdat hij als lid van tuchtcollege -tegen alle richtlijnen in- Dr. M. van der Ende heeft vrijgesproken van o.a. de aanklacht: verminking door schuld door het willens en wetens toedienen van kwalijke medicijnen en het nalaten om de patiënt in te lichten over de mogelijke risico’s. (39)

Ik vraag dan ook met klem, om u eens te verdiepen in de belangenverstrengeling (40) van verschillende machtige gezondheidsorganisaties, ‘foundations’ en individuen die onze medische vrijheid en privacy ernstig bedreigen met hun angstzaaierij, niet transparante werkwijze, dwangmatige protocollen en gezondheidsvisioenen.

Voor vele mensen, waaronder ikzelf, zou het een enorme opluchting zijn als de corruptie en grensoverschrijdende controledrang van deze machtige organisaties en personen aan het licht zouden komen. Nederland is op veel gebieden voorloper, waarom dan nu niet door stelling te nemen en net zoals De Verenigde Staten, de financiering van de WHO te stoppen?

Alleen dan zal er mogelijkheid zijn om de fundamentele rechten van de mens op het gebied van medische vrijheid en onaantastbaarheid van het lichaam te waarborgen. Een eerlijke, transparante en belangeloze gezondheidszorg kan dan opnieuw opgebouwd en ingericht worden.

Cencuur, propaganda, vrijheid van meningsuiting

Zelfs de vrijheid van meningsuiting lijkt niet langer een vanzelfsprekendheid; De angst voor het virus is zo breed gedragen dat elke kritische noot over de noodzaak en proportionaliteit van de maatregelen t.o.v. de (al dan niet terechte) dreiging van het virus, direct de hoek in wordt gedreven. En ik snap het ook; werkelijk elke minuut van de dag wordt er op alle denkbare kanalen ANGST verkondigd, op basis van onvolledige cijfers, uit de context getrokken verhalen en onjuiste voorspellingen en modellen. Ik neem het de mens niet kwalijk dat hij bang is geworden. Persoonlijk herken ik mij totaal niet in het geluid van de mainstream journalistiek en kan ik alle informatie maar moeilijk aan elkaar rijmen.

Waarom voortdurend onvolledige grafieken, cijfers en voorspellingen naar buiten brengen, waar we simpelweg geen enkele conclusie uit kunnen trekken? We hebben totaal geen zicht op het aantal besmetting en -al dan niet- noemenswaardige ziekte verlopen op grote schaal. Waar blijven de geruststellende berichten?

Waarom ontbreekt de voorlichting over het op natuurlijke wijze bevorderen en koesteren van ons immuunsysteem? Waarom niet mensen erop wijzen dat ze daarin ook zelf een verantwoordelijkheid hebben, bijvoorbeeld door gezond te eten (obesitas blijkt immers een enorme verhogend risico bij Sars- cov-2)? Waarom zoveel geheimzinnigheid en terughoudendheid met het testen? Waarom wordt een land als China ineens tot voorbeeld verheven?

Overigens censureren (41) Google, Facebook en Youtube erop los; de meeste kritische berichtgeving over bijvoorbeeld de WHO, vaccinaties, Bill Gates, Sars- cov-2 en de agenda die momenteel wordt uitgevoerd, worden verwijderd. Ook al wordt er niets meer dan een persoonlijke mening ‘gepost’ welke met feiten is onderbouwd. Chinese wetenschappers (in China) mogen hun bevindingen met betrekking tot het Sars-cov-2 virus niet meer publiceren en openbaar maken voor de rest van de wereld (42).

Waar is deze geheimzinnigheid voor nodig/ waar is de censuur goed voor?

Ik ben niet de enige die er twijfels over heeft of de maatregelen wel proportioneel en in het beste belang van de burger zijn. Tientallen artsen en experts wereldwijd, hebben inmiddels hun twijfels en kritiek over de berichtgeving m.b.t. het virus en de afgekondigde maatregelen geuit (43). Dit waren o.a. dr. Bhakdi, viroloog Hendrik Streeck, dr. Shiva, professor Knut Wittkowski en dr. Wodarg.

In de media waren het o.a. Damiaan Denys (Fylosoof, Psychiater), Marli Huijer (hoogleraar, filosoof), Jort Kelder (journalist, columnist), Karel van Wolferen (journalist, hoogleraar), Robert Jensen (presentator) en David Icke (schrijver, activist) die zich kritisch hebben uitgelaten over de ingrijpende maatregelen (44). Zij verkondigen een zeer uitzonderlijk geluid in de media, terwijl dit sentiment wel degelijk op grote schaal leeft bij de bevolking.

Inmiddels zijn er meerdere protestacties geweest waaronder in Berlijn en in verschillende staten in Amerika (45). Er is een lading van kritiek wereldwijd op de WHO, op Tedros Adhanom Ghebreyesus, op Bill Gates en op dr. Fauci, veelal te lezen in de reacties op Twitter en Instagram posts en accounts van bovengenoemden (46). En dit is slechts het topje van de ijsberg aangezien er een grote hoeveelheid door Youtube, Google, Instagram en Facebook wordt gecensureerd.

Het leven zal niet meer hetzelfde zijn

De zomer is begonnen, maar het klimaat in Nederland is ijskoud. Mensen zijn nors en angstig. Vanaf nu staan smetvrees (47), wantrouwen, sociale isolatie (48) en ANGST in ons geheugen gegrift. Dit lijkt mij een gigantische aanslag op de mentale (en dus ook op de fysieke gezondheid) van miljoenen mensen!

Het woord ‘solidariteit’ heeft ineens een betekenis gekregen die ik nog niet kende; alléén mensen die bereid zijn om hun bestaanszekerheid en autonome vrijheid op te geven, vanuit zorg en liefde voor onze kwetsbare medemensen, mogen zichzelf anno 2020 solidair noemen. En vanuit diezelfde solidariteit is een handhaving actief die we nog niet kenden; Mensen worden in de gaten gehouden met drones, de politie deelt boetes uit als we te dicht bij elkaar in de buurt komen of met te veel mensen samen zijn, we mogen niet meer vrijelijk genieten van onze prachtige natuur en er is een kliklijn ingevoerd (maar ik besef me terdege dat het in veel landen nog veel erger is.) Dit heeft niks met solidariteit te maken (49).

Mijn vraag is: Willen wij zo leven? Willen wij constant over onze schouder moeten kijken, of er niemand te dicht in de buurt komt? Willen wij, net zoals in China, normalisering van onderdrukking, schending van privacy en obsessieve controle? Willen wij overal waar we komen, geconfronteerd worden met ANGST?

Angst voor elkaar,

Angst voor een virus,

Angst om niet genoeg eten in huis te hebben,

Angst om niet te dicht op iemand te lopen,

Angst om te moeten niezen of kuchen in het openbaar,

Angst om betrapt en beboet te worden voor het per ongeluk overtreden van de regels,

Angst om in eenzaamheid te sterven,

Angst voor financiële onzekerheid (50),

Angst voor sociale isolatie,

Angst om niet meer te mogen buiten spelen,

Angst om geen vriendjes meer te mogen zien,

Angst om achter te raken op school,

Angst om niet meer vanuit vrijheid te kunnen bewegen,

Angst om niet meer vanuit vrijheid te mogen kiezen,

Angst om niet meer vrijelijk te kunnen spreken

etc.

Gaan wij dit toelaten?

Bronnen:

Lockdown, volksvertegenwoordigers unaniem

1. https://www.ad.nl/…/italiaanse-politici-halen-in-advertent…/

https://www.volkskrant.nl/…/nederland-toont-te-weinig-euro…/

2. https://www.denederlandsegrondwet.nl/…/hoofdstuk_1_grondrec…

3. https://www.parool.nl/…/kabinet-maakt-vaart-met-corona-app…/

http://allai.nl/…/Brief-Minister-President-Rutte-Ministers-…

https://www.volkskrant.nl/…/kritiek-uit-alle-geledingen-ov…/

4. https://www.washingtontimes.com/…/anthony-fauci-sets-stag…/…

https://www.lifesitenews.com/…/ag-barr-very-concerned-about…

https://www.cbsnews.com/…/coronavirus-microsoft-founder-bi…/

https://ec.europa.eu/…/vaccin…/docs/2019-2022_roadmap_en.pdf

https://commonsensetv.nl/op-naar-de-volgende-stap-verplich…/

5.https://www.youtube.com/watch…

6. https://www.volkskrant.nl/…/groen-licht-voor-onderhandelin…/

7. https://nos.nl/…/2329097-boeren-boos-omdat-kabinet-zelfs-nu…

8. https://letstalkabouttech.nl/…/20200410-Oproep-gemeenten-de…

https://www.youtube.com/watch…

9.https://nl.wikipedia.org/…/Referendum_over_het_Verdrag_tot_… )

10. https://www.welingelichtekringen.nl/…/aantal-coronapatiente…

https://www.rtvoost.nl/…/Coronatent-bij-Isala-weg-We-hebben…

11.http://archief.ntr.nl/…/Duizenden%20mensen%20jaarlijks%20ge…

https://www.omroepbrabant.nl/…/Griepepidemie-zorgt-voor-bom…

12. https://www.thegatewaypundit.com/…/lied-created-global-pan…/

https://www.dailywire.com/…/dr-deborah-birx-shreds-media-fo…

https://www.newscientist.com/…/2238578-uk-has-enough-inten…/

https://www.washingtonexaminer.com/…/is-the-coronavirus-as-…

https://www.youtube.com/watch…

13. https://www.rivm.nl/…/epidemiologische-situatie-covid-19-in…

https://www.cdc.gov/…/need-extra…/people-at-higher-risk.html

https://www.zorgwijzer.nl/…/veel-coronapatienten-op-ic-hebb…

14. https://www.collective-evolution.com/…/more-physicians-go-…/

https://www.bloomberg.com/…/99-of-those-who-died-from-virus…

https://www.valleynewslive.com/…/Sen-Dr-Jensens-Shocking-Ad…

In Deze Video Zul Je Zien Hoe Ze Geld Verdienen Aan Het Virus

Hieronder vind je nuttige links om je horizon te verbreden.

15. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32133832… (dit artikel is ingetrokken, Chinese lab onderzoekers mogen hun bevindingen m.b.t. Sars cov19 niet publiceren. zie: https://www.cnn.com/…/china-coronavirus-research…/index.html )

https://www.express.co.uk/…/UK-coronavirus-news-boris-johns…

https://www.businessinsider.nl/coronavirus-cdc-atlanta-lab…/

https://www.livescience.com/covid19-coronavirus-tests-false…

Dr. Amandha Vollmer: PCR Tests are Magic show Junk science https://www.yummymummyemporium.org/…/pcr-tests-magic-show-n…

16. https://www.medischcontact.nl/…/a…/covid-19-bij-ouderen-.htm

https://www.nporadio1.nl/…/22570-podcast-de-dag-ic-artsen-d…

17. https://gulfnews.com/…/covid-19-denmark-reopens-schools-as-…

18. https://www.dailymail.co.uk/…/Sweden-records-17-deaths-coro…

http://reflector.simplesite.com/445632493…

19. https://www.fort-russ.com/…/major-plans-to-re-open-u-s-sur…/

https://www.documentcloud.org/…/6840741-White-House-Guideli…

20. https://www.volkskrant.nl/…/rutte-terug-naar-normaal-gaat-…/

De WHO en Bill Gates

21. https://time.com/5…/coronavirus-who-public-health-emergency/

https://www.who.int/…/pandemic_phase_descriptions_and_actio…

22. https://healthimpactnews.com/…/is-w-h-o-director-tedros-a…/…

https://www.genocidewatch.com/…/An-Open-Letter-to-Dr-Tedros…’s-World-Health-Organization

23. https://www.change.org/p/united-nations-call-for-the-resign…

24. https://www.youtube.com/watch?v=1PEqC6WtvE8

https://edition.cnn.com/…/intel-agencies-covid-n…/index.html

https://edition.cnn.com/…/trump-who-funding-expl…/index.html

https://townhall.com/…/breaking-trump-wants-a-hold-on-who-f…

25. https://www.fort-russ.com/…/major-plans-to-re-open-u-s-sur…/

26. https://edition.cnn.com/…/trump-who-funding-expl…/index.html

27. https://www.politico.eu/…/bill-gates-who-most-powerful-doc…/

https://www.gatesfoundation.org/…/Quick-Lin…/Grants-Database#

https://www.gatesfoundation.org/…/grants-database/grants/20…

Bill Gates Funding MIT Development of Micro Implants to Automatically Give Babies Vaccines

https://www.gatesfoundation.org/…/Grants-Database/Grants/20…

28. https://en.wikipedia.org/wiki/Vaccination_schedule

29. https://economictimes.indiatimes.com/…/articl…/41280050.cms…

https://www.nytimes.com/…/india-health-nonprofit-gates-foun…

https://www.reuters.com/…/india-cuts-some-funding-ties-with…

30. https://childrenshealthdefense.org/…/heres-why-bill-gates…/…

https://www.youtube.com/watch…

https://www.businessinsider.nl/bill-gates-factories-7-diffe…

31. https://vigilantcitizen.com/…/bill-gates-calls-for-a-digit…/

https://www.lawenforcementtoday.com/dr-anthony-fauci-sugge…/

32. https://sustainabledevelopment.un.org/…/docume…/Agenda21.pdf

GVAP=EVAP=NL?

Home

https://www.bureaubiosecurity.nl/…/biosafety-en-biosecurity…

33.https://en.wikipedia.org/wiki/Didier_Raoult…

https://www.thedailybeast.com/didier-raoult-is-the-bs-artis…

https://www.politico.eu/…/how-a-french-doctor-is-turning-…/…

Het RIVM, Ab Osterhaus, Jaap van Dissel

34. https://www.rivm.nl/…/who-faciliteert-nieuw-poliovaccin-tec…

www.rijksbegroting.nl/algemeen/gerefereerd/…/kst184726.html… ktkkJl4OtfCiMtPNUu0c0kOAMTx6MyNha8ZbZMwuPzsotGWUKI3Zu4

35. https://nos.nl/…/2003283-bill-gates-bezoekt-rutte-in-torent…

36. https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail…

37. https://www.nursing.nl/kamer-eist-einde-aan-dubbelrol-van…/…

https://www.youtube.com/watch…

38. https://nos.nl/…/325025-mexicaanse-griep-kostte-340-miljoen…

https://www.nrc.nl/…/overmatige-inkoop-griepvaccins-kost-14…

https://zorgnu.avrotros.nl/…/fabrikant-wist-van-bijwerking…/

39. https://www.zwartelijstartsen.com/zwartelijst…/dissel-j-van/

https://www.sin-nl.org/…/Hoe-een-rechter-van-de-Hoge-Raad-e…

40. https://www.youtube.com/watch?v=vIgfow5bmkw

Censuur propaganda en vrijheid van meningsuiting

41. https://thevaccinereaction.org/…/google-joins-the-pharmace…/

https://www.forbes.com/…/facebook-deleting-coronavirus-pos…/

https://telecoms.com/…/facebook-doubles-down-on-covid-19-c…/

42. https://edition.cnn.com/…/china-coronavirus-rese…/index.html

https://www.youtube.com/watch…

https://www.youtube.com/watch…

43. https://off-guardian.org/…/12-experts-questioning-the-cor…/…

https://m.hbvl.be/…/virus-niet-overdraagbaar-via-voorwerpen…

https://www.youtube.com/watch…

https://www.youtube.com/watch…

https://www.collective-evolution.com/…/more-physicians-go-…/

44. https://www.youtube.com/watch?v=0kk6yhGhY44

https://jewishnews.timesofisrael.com/opinion-vaccine-deba…/…

https://www.youtube.com/watch…

We spraken Edward Snowden over de coronacrisis

"Op het eerste gezicht lijkt het een goed idee voor de volkgezondheid dat authoriteiten ons traceren via onze telefoons, maar denk je echt dat dat stopt wanneer corona eindelijk vergeten is?"

Geplaatst door VICE Nederland op Donderdag 16 april 2020

https://www.volkskrant.nl/…/wat-ga-je-redden-een-kleine-g…/…

www.jensen.nl

https://jensen.nl/het-interview-dat-je-niet-mag-zien-van-yo…

https://www.rtlnieuws.nl/…/trump-heeft-alle-reden-voor-sanc…

https://www.youtube.com/watch…

https://www.theatlantic.com/…/feminism-womens-righ…/608302/…

https://www.volkskrant.nl/…/heiligt-het-doel-de-middelen-…/…

https://ejbron.wordpress.com/…/corona-aanpak-is-wederrech…/…

https://www.youtube.com/watch…

https://www.topics.nl/…/da3df053d551e89256f0b20f1e4f5fb24…/…

45. https://bigleaguepolitics.com/you-are-the-virus-protester…/…

https://www.rtlnieuws.nl/…/amerikanen-de-straat-op-tegen-lo…

https://www.volkskrant.nl/…/nctv-waarschuwt-voor-extremist…/

46. https://twitter.com/Inevitable_ET/status/1249685170468388866

47. https://www.telegraaf.nl/…/iedereen-smetvrees-en-minder-one…

48. https://goudsdagblad.nl/…/meer-zelfverminking-in-instelling…

https://www.ad.nl/…/nederlandse-vereniging-voor-autisme-l…/…

49. https://www.vrt.be/…/hoe-solidair-is-onze-corona-aanpak-ec…/

50. https://www.newscientist.com/…/2237475-covid-19-latest-us-…/
The latest coronavirus news updated every day including coronavirus cases, the latest news, features and interviews from New Scientist and essential information about the covid-19 pandemic

Veel dank aan de schrijver van dit artikel. Dit artikel is onlangs verwijderd uit het AD.

Bron: AD.nl Sorry, deze pagina kon niet gevonden worden. Mogelijk bestaat deze pagina niet meer!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Wees De Weerstand
error: Content is protected !!