DE GROOTSTE MISLEIDING DIE POLITIEK HEET

DE GROOTSTE MISLEIDING DIE POLITIEK HEET

Sinds begin 2020 horen we in de Nederlandse politiek, om ons daar maar even toe te beperken, dezelfde ‘tegengeluiden’ die een nog steeds groeiend deel van de bevolking ook is toegedaan als het gaat om de zogenaamd door ‘covid19’ veroorzaakte maatregelen en alles wat daarmee samenhangt.

Althans voor een dusdanig groot deel dat massa’s nog steeds in de overtuiging leven dat door de politiek, zoals FVD, een keer zal kunnen worden gebracht in de neergaande spiraal van economie, samenleving en mensenrechten waar diezelfde politiek verantwoordelijk voor is.

Protesteren, demonstreren, smeken, procederen, klagen en welke andere acties die binnen of buiten de politiek om worden uitgevoerd dan ook, blijken tot nu toe allemaal volstrekt zonder enig doorslaggevend effect.

Er is een agenda die koste wat het kost door de zelfs demissionaire regering moet en zal worden uitgevoerd.

Wat leert ons de geschiedenis wanneer een dergelijk diep conflict tussen bevolking en ‘volksvertegenwoordigers’ aan de hand is? Hoe werd dit eerder opgelost en door wie?

Er is vergelijkingsmateriaal, maar een situatie waarbij alle landen ter wereld dezelfde tirannie ondergaan, heeft nooit eerder plaatsgevonden. Nimmer.

In deze recente opnames uit de tweede kamer is te zien hoe enerzijds door Gideon van Meijeren de waarheid wordt gesproken en deze door vrijwel de voltallige ‘regering’ niet alleen wordt ontkend, maar zelfs geridiculiseerd en gedemoniseerd. Precies de tactiek van de bron van het kwaad: omkeren. Keihard liegen door de feiten om te draaien.

Hoe mooi de woorden ook klinken in het hol van de draak (we willen geen leeuwen beledigen), we moeten ons op z’n minst ernstig afvragen wat de werkelijke achterliggende motivatie is van het feit dat bepaalde individuen dingen zelfs in de tweede kamer kunnen uitspreken, terwijl diezelfde ‘demissionaire regering’ mensen als Micha Kat, Wouter raatgever, Joost Knevel letterlijk achter slot en grendel heeft laten plaatsen en andere waaronder wdw teamleden voortdurend bedreigt met politiebezoek, advocaten kantoren en het inschakelen van mainstream media om ze ongeloofwaardig proberen te maken.

Al sinds begin 2020 lijkt men ‘de stem van het volk’ binnen het totaal corrupte, failliete en gefaalde politieke systeem doelbewust te laten HOREN, terwijl iedereen daar meewerkt aan de UITVOERING van precies het tegenovergestelde. Immers, alle maatregelen waartegen vanaf die tijd, al bijna 2 jaar wordt geprotesteerd, zijn uitgevoerd en worden nog steeds verder uitgerold volgens ‘van hoger hand verkregen agenda’. Nederland heeft geen regering noch beleid, maar volgt net als de meeste andere WEF aangesloten landen de globalisten agenda uit die geen enkele nationaal belang dient.

Terwijl men, zoals te horen in de video, quasi beledigd, verontwaardigd en geschokt reageert op de vergelijking van Gideo van Meijeren met de nazi’s m.b.t. het huidige beleid en daaruit voortvloeiend onrecht, voert men zelf een omvangrijker, nog onmenselijker en nog meer satanische agenda uit. Wat nu gebeurd is zelfs vele malen erger al was het maar omdat de huidige genocide onder bijna volledige camouflage door media en politieke leugens wereldwijd wordt mogelijk gemaakt, niet op miljoenen mensen, maar op biljarden! Zie hiervoor het vorige artikel met te downloaden bijlagen. Toeval bestaat niet. De meesten ontgaat echter de verbanden.

Dat iedereen het voortdurend over covid, vaccinaties etc heeft, is nou juist precies de bedoeling.
Cojona is vanaf de eerste gedachte bedoeld als AFLEIDING/ROOKGORDIJN.
Niemand lijkt het te hebben over de ECHTE wereldwijde BANKROOF groter dan die plaatsvond door het invoeren van de Euro. Terwijl daar het rookgordijn voor is opgehangen, want kom aan de portemonnee en alles wat slaapt, is plotseling klaarwakker.

Welnu, dat zou ik nu dan maar heel snel worden, want binnen enkele weken kan je euro nog 1 cent waard zijn. Er dient namelijk een globale digitale ‘munt’ te worden ingevoerd om de uiteindelijke NWO plannen volledig te kunnen uitvoeren. Zonder deze munt wordt het onmogelijk te kopen noch verkopen en dat zit uiteraard weer gekoppeld aan je ‘gezondheidspaspoort’ en de rest van je persoonlijke gegevens. China’s social credit systeem verbleekt bij wat men vanuit de illuminatie wil gaan invoeren.

Dara horen we meneer van Meijeren dan weer NIET over, terwijl dit de grootste bedreiging voor de hele Nederlandse bevolking op dit moment is. Bedreiging? Nee, integendeel, JE ZULT NIETS BEZITTEN EN DAARMEE GELUKKIG ZIJN! (of dood).

 

6 thoughts on “DE GROOTSTE MISLEIDING DIE POLITIEK HEET

 1. Als christen maar ook andere mensen hebben we veel en moeten veel doorstaan.
  Deze morgen viel mij iets voor mijn ogen,en t bleek t alfabet,heeft en geeft duidelijk aan,de letters Corona ,C is nr 3.
  En dan de O,kijken op welk plaats nummer die staat tel ze samen op ,dan komt U bij alle letters waar en hoe hij genummerd staat ,dan komt u uit op 666 teken van t beest .
  Dit was al duidelijk.
  Nu nog duidelijker, t teken van t beest uit de bijbel.

 2. Jonkvrouw mw. Ellemeet, denkt waarschijnlijk dat de mensen zelf niet kunnen nadenken.

  Mogelijk is zij de mening toegedaan dat alleen figuren als zijzelf gelijk hebben. Ik heb niets met deze baantjesjagers en beroepspolitici die zo ver weg van de gewone man in de straat staan.

  Mw. Born With A Silver Spoon I The Mouth staat m.i. niet in de realiteit van het hier en nu. Wens haar natuurlijk wel veel inzicht en wijsheid toe

  Gideon van Meijeren daarin tegen is wel iemand die zijn nek voor de samenleving uitsteekt en ”Tell It Like It Is”

 3. Psychopaten (verbaal begaafd, maar hun interessant klinkend gewauwel gaat nergens naartoe…..klinkt bekend in de oren ?) komen op de politiek af……als motten op een olielamp in de nacht.

  Er zijn beroepen die kennelijk aantrekkelijk zijn voor de letterlijk en figuurlijk over lijken gaande optelsom van ware, niet door “schuimbekken en molenwieken” meteen duidelijk herkenbare (kern)krankzinnigheid:
  Politiek, advocatuur, politie, diverse sleutelposities van de macht binnen de overheid (dan omgevormd tot pathocratie), zoals Rechterlijke Macht én Openbaar Ministerie ( = zeg maar dááág…..scheiding van staatsmachten….Trias Politica), maar bijv. ook een functie als die van Fauci of Van Dissel zal psychopaten de gelegenheid bieden om zeer grote schade aan te richten……wat ze ook precies willen (proactief ‘puur kwaadaardig’ en ZONDER geweten…..verraderlijk het tegenovergestelde ACTEREND).

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Wees De Weerstand
error: Content is protected !!