DE OORLOG REEDS GEWONNEN

DE OORLOG REEDS GEWONNEN | MUST SEE!

 

51 thoughts on “DE OORLOG REEDS GEWONNEN

  1. Volgens de familie bloedlijnen is prins William Windsor (Saxe Coburg-Gotha) de rechtmatige wereldleider. En daarmee de 1e Antichrist.

 1. Als christen is t heel zichtbaar ,staat in de bijbel openbaringen ,de grote verdrukking .
  De valse profeten ,die denken dat ze Jezus zijn.
  Gods kracht en macht gaat boven alles

 2. Ik had de laatste tijd toch al zo mijn bedenkingen maar nu ben je echt te ver gegaan. En nu heb je me ook nog Geblokkeerd? Ik denk omdat ik gezegd heb dat Micha andere mensen niet naar ben3den moest halen?

 3. Beste Hans,

  Ik zie het ook exact zoals jij het ziet.
  Moge de liefde van Christus zijn trouwe leerlingen versterken en diegene die nog te redden zijn redden.

 4. Nou dit is heel raar…je zegt dat de Qanons gaan zeggen wij hebben gewonnen..en God niet.. Nou ja zeg . de
  Q anons , zouden dat nooit zeggen en zullen zeker nooit tegen Christus zijn! Zij zijn zich er juist wel degelijk van bewust dat het plan BIBLICAL . zou zijn als het goed uitgevoerd word. .En daarmee bedoelen ze dat het zo goed is dat het alleen van God kan zijn.. Je krijgt een beetje valse profeet verschijnselen. . Je mag dan bekeerd zijn maar dat neemt niet weg dat je moet denken dat je een beter persoon bent dan de meeste Qanons die generaties na generaties met God en Zijn Woord zijn opgegroeid en opgevoed . Kijk maar eens naar het geduld wat zij hebben en het vertrouwen in hen die door Hem Geleid worden. Ik snap dit niet..het is geen wedstrijd. en de Q ânon movément is niet de vijand en ook geen concurrentie. .want..pff daar lijkt t wel op..ik dacht dat de vijand de deepstate en de rijke lui waren .. de regering en de bankiers.. de media big pharma..etc. laten we ons daar op focussen. .
  We moeten dit afmaken..ik denk dat God dat verwacht…Dat we proberen zoveel mogelijk kinderen van God te redden. met als beloning ..vrijheiD. en vrede en het Welbehagen van God.

 5. God spreekt rechtsreeks tot mensen, of zij nu de bijbel kennen of niet, ik ben daar een levend bewijs van.Ik erken sedertdien Zijn bestaan en Almacht, en buig er diep voor. Wat er al dan niet klopt van de bijbel kunnen wij niet weten, gezien de duivel, via de romeinen, RKK manipulaties en kromme vertalingen wijzigingen heeft in aangebracht. God leest onze harten, eender welke religie en dogma’s zijn daaraan ondergeschikt. Fanatiek jouw geloof van die bijbel opleggen ks net zo fout als wanneer bv moslims dat doen mbt Allah en de koran, God heeft oneindig vele wegen om mensen te bereiken, die zijn niet beperkt tot het ene of andere boek, ik denk dat dat hetgene is dat de mensheid moet leren.

  1. precies dit is dus religieuze onzin, misleiding, dwaling en alles verdraaien om zelf maar nooit tot erkentenis der waarheid te hoeven komen, want de knieen buigen voor de Schepper van Hemel en aarde Die Zijn enig geboren Zoon gegeven heeft, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig zal leven, kost u uzelf…Johannes 3:16 Die Liefde als dwang bestempelen, betekent dat u Hem nooit gekend heeft en dus verloren bent.

   Marcus 8:35
   Want wie zijn leven wil behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven vanwege Mij en voor Gods plan verliest, zal het behouden.

  2. Beweren dat de Bijbel corrupt zou zijn, en je die niet nodig hebt om tot erker nning van de waarheid te komen, is feitelijk een motie van wantrouwen tegen God Zelf, die Zijn Woord door alle eeuwen heen voor ons bewaard heeft. De RK kerk heeft er ook alles aan gedaan om de verspreiding van dat Woord tegen te houden. Een paar honderd jaar terug werden bijv. vertalers en drukkers ervoor op de brandstapel gezet…..

 6. Voor mij is het ,het Christenbewustzijn wat verder ontwikkelen Geen oordeel meer , Zijn met beter weten en de bijbelboeken?????? Er zijn er 666 en wij mogen er slechts 66 lezen een bijbel die keer op keer correcties ondergaan heeft waar heel veel uitgehaald is Laat ieder zijn / haar eigen geloof beleven en niet opdringen wat jouw overtuiging is . Ook dat houdt oordeel in Geef anderen de ruimte te zijn Ieder naar zijn / haar aard en beleef je geloof in je eigen binnenkamer Oordeel niet Alleen Liefde zal winnen

  1. 100% onzin rechtstreeks van de vader der leugens de duivel om u af te houden de enige echte Bijbel te lezen en tot erkentenis der waarheid te komen. U klets als een papegaai na wat u door de duivel krijgt ingefluisterd. Het is volstrekt zinloos een kind van God dit te zeggen, want doordat de Geest der Waarheid in ons woont, onderscheiden wij waarop het aankomt. Dat zou u ook kunnen als u Jezus Christus als persoonlijke Redder en Verlosser zou hebben aanvaard.

  2. ‘het chrisusbewustzijn’ – is een misleidende, uit de esoterische hoek komende buitenbijbelse term. Slim bedacht met als doel ontkrachting van de Bijbel en de waarheid.

   1. Mee eens. De gehele mensheid is verantwoordelijk voor het feit dat er ooit een kruis moest staan op Golgotha met daaraan het lichaam van Jezus Christus. De zondige mens heeft niets dat op Christus lijkt. De zondeval heeft een veel grotere impact dan moderne theologen ons willen doen geloven.

   2. leugen uit de hel, dus 100% nonsense. Filippenzen 3:7-14 NBG51
    Maar alles wat mij winst was, heb ik om Christus’ wil schade geacht. Voorzeker, ik acht zelfs alles schade, omdat de kennis van Christus Jezus, mijn Here, dat alles te boven gaat. Om zijnentwil heb ik dit alles prijsgegeven en houd het voor vuilnis, opdat ik Christus moge winnen, en in Hem moge blijken niet een eigen gerechtigheid, uit de wet, te bezitten, maar de gerechtigheid door het geloof in Christus, welke uit God is op de grond van het geloof. (Dit alles) om Hem te kennen en de kracht zijner opstanding en de gemeenschap aan zijn lijden, of ik, aan zijn dood gelijkvormig wordende, zou mogen komen tot de opstanding uit de doden. Niet, dat ik het reeds zou verkregen hebben of reeds volmaakt zou zijn, maar ik jaag ernaar, of ik het ook grijpen mocht, omdat ík ook door Christus Jezus gegrepen ben. Broeders, ik voor mij acht niet, dat ik het reeds gegrepen heb, maar één ding (doe ik): vergetende hetgeen achter mij ligt en mij uitstrekkende naar hetgeen vóór mij ligt, jaag ik naar het doel, om de prijs der roeping Gods, die van boven is, in Christus Jezus.

 7. Dank je wel,
  Ik ben neer gevallen op mijn knieën en gebeden. Diep van binnen, mijn onderbuik vertelde ‘t mij al, en ik weet dat het God is, hij zit in mij. Dit is voor mij de bevestiging.
  🙏

  1. Prijs God! Hallelujah!

   Romeinen 8:9 Met u is het anders. U doet niet meer uw eigen zin, maar laat u leiden door de Geest, tenminste als de Geest van God in u woont. Als u de Geest van Christus niet hebt, hoort u niet bij Hem. 10 Als Christus in u woont, is uw lichaam weliswaar onderworpen aan de dood door de zonde, maar de Geest is uw leven, omdat God u als rechtvaardig beschouwt. 11 Als de Geest van God in u woont, heeft dat ook gevolgen voor uw lichaam. God heeft Jezus uit de dood opgewekt. Wel, doordat zijn Geest in u woont, zal Hij ook uw sterfelijke lichaam levend maken. 12 Dus, broeders en zusters, zijn wij aan onze eigen zin niets meer verplicht. Wij hoeven er niet aan toe te geven. 13 Als u zich door uw eigen zin laat leiden, zult u sterven. Maar als u zich laat leiden door de Heilige Geest en uw eigen zin prijsgeeft, zult u leven. 14 Want allen die door de Geest van God geleid worden, zijn kinderen van God. 15 Wij hoeven dus geen slaven van de angst meer te zijn. Nee, God heeft ons een andere geest gegeven. Wij zijn door Hem aangenomen als kinderen. En doordat zijn Geest in ons woont, roepen wij: ‘Abba! Vader!’ 16 Want in ons diepste wezen overtuigt Gods Geest ons ervan dat wij kinderen van God zijn. 17 En als wij Gods kinderen zijn, krijgen wij ook wat ons, als zijn kinderen, toekomt. Wat God aan zijn Zoon Jezus Christus geeft, zal Hij ook ons geven. Als wij hetzelfde lijden doormaken als Hij, zullen wij ook dezelfde heerlijkheid krijgen als Hij.

  1. Jesaja 40:30,31 Jeugdigen zullen uitgeput raken en de jonge mannen zullen het opgeven. Maar zij die hun hoop op de Here hebben gevestigd, zullen hun krachten weer terugkrijgen. Zij stijgen op met vleugels als van arenden, zij zullen voortsnellen, maar niet moe worden, zij zullen wandelen zonder uitgeput te raken.”
   Daar kan geen vakantie tegenop.

 8. Mijn geloof in een lieve GOD en Jesus zit in me,en ik heb een aantal mooie wonderen zelf mogen meemaken. Ik probeer mijn kinderen en kleinkinderen een positieve mentaliteit mee te geven in deze moeilijke psychologische strijd. Ik heb ze in geloof opgevoed d.w.z. Niet met een kerk maar het geloof van goedheid en liefde naar elkaar. Persoonlijk werd ik teneergeslagen van de preek daar het mij raakte omdat als mijn kinderen en kleinkinderen niet in Jesus en God zouden geloven ze niet in het eeuwige leven terechtkomen. Mijn kinderen en kleinkinderen zijn oprecht lieve mensen en staan altijd klaar voor de medemens etc. Het kan toch niet waar zijn dat een baby die net geboren is en niet b.v. gedoopt is en sterft dat die dan niet tot god kan komen? Een stam die in het oerwoud leeft en nooit een bijbel hebben gezien of gehoord kunnen als ze dood gaan niet tot God komen? Ik geloof niet in een God die mijn kinderen en kleinkinderen uitsluit van het eeuwige leven , alleen omdat ze niet geloven. Ik geloof daar niet in. Maar zoals je zelf zegt het is een geloof. Misschien laat mij maar een mooie toekomst wensen voor mijn kinderen en kleinkinderen en nesara en gesara en Trump,en Q. Ik GELOOF in positiviteit, liefde, eerlijkheid, samen 1 zijn en elkaar helpen. Ik geloof niet in mensen die geloof als dwangmiddel gebruiken. De paus is daar een goed voorbeeld van. God en Jesus dat is liefde in je hart voor de mensen de dieren en de natuur. Lieve groeten Bertilia

  1. Mooi verwoord. Ik denk niet dat het een questie is van het een OF het ander. Het een hoeft het ander niet uit te sluiten. Hans lijkt zwaar teleurgesteld in het verloop van de inauguratie en ineens 180 graden gedraaid te zijn in zijn mening over Trump en Q. (Gaat op safe nu). Er waren misschien verwachtingen dat er zou worden ingegrepen, maar niemand heeft gezegd hoe en wanneer dit gaat gebeuren. Of Trump en Q betrouwbaar zijn? De tijd zal het leren. Vooralsnog krijgen ze van mij het voordeel van de twijfel. Maar met of zonder hen: een ding is zeker: er Is dank zij deze beweging wel iets in gang gezet wat veel mensen de ogen heeft geopend. Ik vind het nogal wat om te veronderstellen dat mensen voor eeuwig verloren zijn. Daar geloof ik niet in. Hoe eea zich zal ontwikkelen? Daar kunnen we over speculeren, maar niets is zeker en niets is wat het lijkt. Het einddoel weten we ongeveer. De weg er naar toe zal vol valkuilen en onzekerheden zijn. We kunnen alleen maar vertrouwen op onze innerlijke (noem het Goddelijke) intuïtie/leiding. Als de intentie goed is, kan het in mijn ogen nooit verkeerd zijn. In welke vorm de antichrist en het merk van het beest zich zullen openbaren of al geopenbaard hebben? Het zou zomaar een hele groep kunnen zijn. Het is zaak om kritisch te blijven kijken naar alles wat er gaande is, en gebruik te maken van de kracht en wijsheid die ons gegeven wordt. De Bijbel kan soms op zoveel verschillende manieren geïnterpreteerd en misbruikt worden. Waar hè wieg heeft gestaan bepaalt in welk geloof je wordt groot gebracht met alle verschillen die daar bij horen. Het is de kunst om die te respecteren en juist de gemene deler te vinden: liefde en vertrouwen. Haat en angst voor elkaars geloof en cultuur is geen goede basis voor een vreedzame samenleving.

   1. Niets is wat het lijkt, de koerswijziging is Devine Intervention. De manier waarop e.e.a. plaatsvond was helaas niet zoals bedoeld, maar de beslissing op zichzelf is slechts gehoorzaamheid aan wat de Geest spreekt….er is een tijd van onderzoeken van het vijandige kamp, een tijd om strategie te bepalen en een tijd om hem te verslaan.

   2. Of u gelooft of een mens zonder Jezus Christus verloren is of dat u dit niet gelooft, doet niets af aan het feit dat het zo is. Johannes 14: 5 ‘Maar Here,’ zei Thomas, ‘wij weten niet eens waar U heengaat. Hoe zouden wij dan de weg weten?’ 6 ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven,’ antwoordde Jezus, ‘Ik ben de enige weg tot de Vader. 7 Als jullie Mij kennen, zullen jullie ook mijn Vader kennen. Van nu af aan kennen jullie Hem, want jullie hebben Hem gezien.’

   3. de vraag is niet of mensen uw geloof accepteren of andersom, maar of u door God wordt geaccepteerd. Daar krijgt de mens gemiddeld 80 jaar de tijd voor en dan de eeuwigheid, hemel of hel, dat is de waarheid die de valse nep christenen u niet willen vertellen, omdat zij zelf verloren zijn.

  2. Klopt, God heeft alle mensen lief, of ze nu de bijbel kennen en of geloven of niet, enkel dat ene, dan nog vervormde document, als het woord van God, en dan nog het enige woord van God, zonder hetwelke je verloren bent os onzin, Hans moet duidelijk rusten en tot bezinning komen.

   1. God heeft idd alle mensen onvoorwaardelijk lief. De mensen echter Hem niet. Voor wie dat geldt, is reeds verloren om die reden. Jezus Christus IS het Woord van God. Wie dat niet bevat, IS al verloren, heeft NIETS met vermoeidheid te maken. Sterker nog, dat zelfde woord zegt bij vermoeidheid niet ‘rust’, maar juist KOMT allen die vermoeid en belast zijn tot Mij (Jezus Christus) en Ik zal u rust GEVEN. Niets nieuws voor weesdeweerstand, want daarmee zijn we begonnen en zullen we eindigen. Typerende leugen van de vijand ‘de bijbel is vervormd’, nou en? Voordat de bijbel geschreven werd, waren er mensen die naar de hel gingen en mensen die behouden werden. Niets nieuws onder de zon. De Bijbel is juist wonderbaarlijk genoeg door alle eeuwen heen het enige betrouwbare echte woord van God GEBLEKEN.
    Matteüs 11:28-29 Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen.

  3. Johannes 3:18
   Wie in Hem (Jezus Christus) gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God.

   Het woord ‘geloof’ betekent ‘de zekerheid der dingen die men niet kan zien’: Hebreeën 11 “Wat is geloof? Het is de zekerheid dat onze hoop werkelijkheid wordt en het is overtuigd zijn van het bestaan van dingen die je niet ziet. 2 Vroeger hebben vele mensen vanuit dit geloof geleefd. Zij zijn ook door hun geloof bekend geworden. 3 Door het geloof weten wij dat het heelal door een woord van God gemaakt is, dat het zichtbare uit het onzichtbare is voortgekomen.”

   Wie heeft u ingefluisterd dat kleine kinderen, voordat ze zich bewust zijn van hun vrije eigen wil als ze ‘dood gaan’ niet tot God gaan?

   Dat wordt in deze video in elk geval absoluut niet beweerd.
   In tegendeel zegt het woord van God daarover: Markus 10 13 Enkele moeders brachten hun kinderen bij Jezus. Zij wilden graag dat Hij ze zou aanraken, maar de leerlingen traden daartegen op. 14 Jezus zag het en nam hun dat kwalijk. ‘Laat die kinderen toch bij Mij komen,’ zei Hij. ‘Houd ze niet tegen, want het Koninkrijk van God is juist voor wie is zoals zij. 15 Het is zelfs zo dat wie niet als een kind in het Koninkrijk van God gelooft, er nooit kan komen.’ 16 Hij nam de kinderen in zijn armen, legde zijn handen op hun hoofd en zegende hen.

   Zeggen te ‘Geloven in positiviteit’ daar waar de Naam Boven alle namen wordt genoemd, namelijk de naam van Jezus, is Hem ontkennen, dus ongeloof. Positiviteit komt als gevolg van het KENNEN van Jezus Christus door de wedergeboorte en vervulling met de Heilige Geest. Verder zegt God in Zijn woord in Hosea 4 juist over Zijn volk: “Mijn volk gaat te gronde door gebrek aan kennis”. Het is nogal Nederlands om een ‘mening over God te hebben’, nog geen minuut per dag tijd aan Hem te besteden, maar het wel menen beter te weten dan mensen die dagelijks met Hem leven. Niets nieuws onder de zon. De Bijbel is Gods Liefdesbrief aan de mens, maar als die de brief nooit leest, hoe zal die mens weten wat erin staat, laat staan wie Hij is?

 9. Ik kan me moeilijk voorstellen dat de bijbel de enige waarheid is, want die is ook geperverteerd in de loop vd geschiedenis. En aangezien vele geloofsovertuigen op dezelfde basis zijn gefundeerd, heb ik vertrouwen dat niet enkel pure christenen gered worden? maar ik twijfels ook sterk eerlijk gezegd, ik weet het niet meer 🙂

  1. Jezus Christus IS de Weg (tot God de Vader) de Waarheid en Het Leven, NIEMAND kan God leren KENNEN dan door Hem alleen. DAT is de enige waarheid. Als u zegt ‘de bijbel is vergiftigd’ dan zegt u dat God de Schepper van het universum en alles wat leeft uzelf INCLUSIEF niet in staat is te zorgen dat de kroon op Zijn Eigen schepping (zo noemt hij de mens) het getuigenis van Hem Zelf in een boek kan bewaren, zodat Zijn schepping Hem daadwerkelijk kan leren kennen, met hem kan leren Leven en bovendien voor eeuwig behouden kan worden.

   Een heel slecht excuus dus om maar niet te hoeven buigen voor Zijn Liefde voor u en tot ERKENTENIS der waarheid te hoeven komen.

   Er bestaat niet zoiets als ‘pure christenen en minder pure christenen’. Er zijn mensen die zichzelf christen noemen, maar het niet zijn, mensen die christen zijn en mensen die niets met hun Schepper te maken willen hebben, ‘religieuzen’ kunnen in al deze categorieën vallen. Het woord christen is bedacht door NIET christenen, toen zij zagen dat de leerlingen van Jezus, nadat Jezus terug was naar de Vader in de hemel, zich net zo GEDROEGEN als Hem. Immers, Jezus was weg van de aarde, maar Zijn leerlingen waren gevuld met Zijn Geest. Door hen werden ook vele zieken genezen, mensen bevrijd van demonen en werd het goede nieuws verkondigd (tot op heden). Toen zij die destijds verloren waren, dat zagen, zeiden ze ‘het lijkt wel of die Christus IN hun woont’. Zij begrepen nog niet dat dit daadwerkelijk zo was en tot op heden zo is bij een echte volgeling van Jezus Christus.

   Daarom noemden zij de leerlingen van Jezus christ-in: Christus IN de mens…God Zelf gaf hiervoor de naam IMMANUEL wat betekend God IN ons. Mattheus 1:21 Zij zal een zoon krijgen, die u Jezus moet noemen. Dat betekent “God redt”. Want Hij zal zijn volk redden van de zonden.’ 22 Daardoor zal in vervulling gaan wat God door de profeet Jesaja heeft gezegd: 23 ‘De maagd zal zwanger worden en een zoon baren! En men zal het kind Immanuël noemen, dat betekent: “God is met ons.” ’ Er is niet zoiets als ‘mensen die wel en niet gered WORDEN’. Dat impliceert dat pas na de dood van een mens bekend is waar hij of zij de eeuwigheid gaat doorbrengen. Dit is een leugen van de vijand van God. De mens IS hier en nu tijdens zijn leven op aarde gered OF verloren. Deze STATUS zet zich voort tot in alle eeuwigheden. Wie twijfelt aan zijn of haar eigen ‘gered ZIJN’ is dus verloren, tenzij iemand Jezus Christus net heeft aanvaard en publiekelijk beleid en dus net begint met Hem te leven, maar dat is meer onzekerheid dan twijfel aan het eigen gered zijn. Immers de echte definitie van het woord ‘geloof’ is: de ZEKERHEID der dingen die men niet kan zien.

   Pak dat woord van God er maar zelf eens bij en lees: Hebreeën 11:1-6 Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet. Want door dit (geloof) is aan de ouden een getuigenis gegeven. Door het geloof verstaan wij, dat de wereld door het woord Gods tot stand gebracht is, zodat het zichtbare niet ontstaan is uit het waarneembare.

  1. Beste heer Verburg. Daar hebben we de Bijbel voor gekregen. Door de Bijbel te lezen krijg je inzicht. Maar dat proces duurt ons hele leven. Ik zou dan wel de Statenvertaling gaan nemen met daarnaast een goede verklaring. Laat u niet meeslepen in de moderne theologie, want die brengt ons verder bij God vandaan. Recentelijk heb ik een preek mogen horen van een predikant uit de Gereformeerde Gemeente. Ik begrijp nu waarom dit kerkgenootschap groeiende is. De Waarheid is hier aan het Woord.

 10. Hoi Hans bedankt voor je mooie video ik heb zo genoten . Ook die je met jaap dieleman had gemaakt . Je video is voeding voor mij om de wereld weer aan te kunnen en God mijn grote verlosser is . Ik was blij dat ik je weer heb gevonden want we moeten elkaar voeden met zulke boodschappen dat er maar 1 weg is en niets anders . Gr Anneke 🙏

 11. Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Staat de coronacrisis op zichzelf of moeten we constateren dat dit de volgende roepstem van God is? Droogte, hitte, mislukte oogsten, eikenprocessierups en corona. Wanneer bekeren we ons en laten we de Levende God weer toe in ons bestaan? Het wordt de hoogste tijd. Laat God over onze levens heersen.

 12. Hallo Hans,
  Wat was het een genot om naar jou te luisteren.
  Dit geeft rust in een mens.
  Bedankt dat ik mocht luisteren, om zijn woord te horen.
  Ga zo door, het geeft licht in donkere dagen.

 13. NOU HANS je hebt een leuk verhaal gemaakt en ik kan er wel voor een groot deel in mee gaan maar toch ,weet je ik heb ook theologie gedaan en heb mij er flink in verdiept en ja het is net hoe je de uitleg brengt want iedereen haalt er zijn eigen waarheid en waarde uit en dat is nou juist het gevaar van de bijbel zou dat niet zo zijn dan zouden er ook geen verschillende stromingen zijn die allemaal de WAARHEID denken te vinden in dat zelfde boek ,wat wil ik hier nu mee zeggen HANS is dat je god op vele manieren kan en mag kennen en redden is eigenlijk het moeilijkste ,onderwerp wat redden je zelf de aarde de hemel je ziel dat is het niet HANS eigenlijk word er gevraagd RED JE VIJAND ALS OF HIJ JE GELIEFDE IS ,maar oke ik laat het hier maar even bij zou graag eigenlijk eens een echt gesprek met je er over willen voeren

  1. Het woord van God kan maar op 1 manier worden uitgelegd: Gods manier. De rest is geen uitleg, maar misleiding. Filippenzen 3:7-14 NBG51
   Maar alles wat mij winst was, heb ik om Christus’ wil schade geacht. Voorzeker, ik acht zelfs alles schade, omdat de kennis van Christus Jezus, mijn Here, dat alles te boven gaat. Om zijnentwil heb ik dit alles prijsgegeven en houd het voor vuilnis, opdat ik Christus moge winnen, en in Hem moge blijken niet een eigen gerechtigheid, uit de wet, te bezitten, maar de gerechtigheid door het geloof in Christus, welke uit God is op de grond van het geloof. (Dit alles) om Hem te kennen en de kracht zijner opstanding en de gemeenschap aan zijn lijden, of ik, aan zijn dood gelijkvormig wordende, zou mogen komen tot de opstanding uit de doden. Niet, dat ik het reeds zou verkregen hebben of reeds volmaakt zou zijn, maar ik jaag ernaar, of ik het ook grijpen mocht, omdat ík ook door Christus Jezus gegrepen ben. Broeders, ik voor mij acht niet, dat ik het reeds gegrepen heb, maar één ding (doe ik): vergetende hetgeen achter mij ligt en mij uitstrekkende naar hetgeen vóór mij ligt, jaag ik naar het doel, om de prijs der roeping Gods, die van boven is, in Christus Jezus.

 14. Sinds kort luisteren mijn man en ik naar jouw video”s. Wil je uitleggen wat “QOE” betekend?
  Ik weet ook niet wat “nee sara, ja sara” betekend; dat zou ik ook graag weten. Ik spreek helemaal geen woord Engels en vin d het weleens jammer dat je Engelse dingen zegt en dan niet vertaald.
  Graag krijg ik een antwoord.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Wees De Weerstand
error: Content is protected !!