6 thoughts on “INSIDE UPDATES FROM ISRAEL FIRST HAND

 1. Het is vandaag 73 jaar geleden dat Israël onafhankelijk werd. Sommige (verdwaalde) christenen willen geloven dat rond de datum van vandaag Jezus de Zijnen komt halen, omdat de 7 jaar verdrukking die nu zou gaan volgen de lengte van een generatie, waarvan Jezus spreekt, 80 jaar maakt; zij gaan er van uit dat het niet nodig is dat zij die verdrukking gedurende die 7 jaar meemaken. Niemand weet wanneer precies Jezus Christus terugkeert. Maar Hij zal ten 2e male en dan in glorie verschijnen in en na een poosje dat de ontketende oorlog om Jeruzalem in het Midden-Oosten woedt. Deze oorlog moet nog plaatsvinden. Deze bijbelse profetie moet nog in vervulling komen. Daarom wijst de immers duivelaanbiddende Netanyahu de bemiddelingspoging tot een staakt-het-vuren af, zoals de propagandajournalisten van de omgekochte mainstreammedia als persvoorlichters van de oligarchische VS roeptoeteren. Laten we bidden (vanavond) dat God de bevolking gevangen in het Israel van de duivelaanbiddende Netanyahu genadig is evenals deze mens Benjamin Netanyahu, mocht hij door dit gebed gaan zien dat ook hij beter nu al voor Jezus Christus kan gaan kiezen. Want uiteindelijk iedereen, ook hij dus, zal bij de Wederkomst van Jezus Christus voor Hem gaan knielen en belijden dat Jezus de Heer is.

 2. Ik ben vandaag in de studio gegaan voor het opnemen van de audio- en videoversie van ‘Heaven’s Gift’, waarmee ik het goede nieuws verder kan verspreiden. En, last but not least, voor het maken van muziek als achtergrond in die presentatie van (het gelijknamige boek) ‘Hemelse Geschenk’ (van God).

  In Romeinen 10 staat geschreven waarom het land Israël momenteel onder vuur ligt. Over de daarin door profeet Jesaja genoemde reden vertelde ik gisteren in Heaven’s Gift #1, via het gelijknamige Telegramkanaal.

  Veel joden in Israel zijn ijverig voor God maar missen de relatie met God. Hij wil juist dat zij (en dus ook wij) Hem kennen, waarvoor ik u, die dit leest, naar het Psalmenboek verwijs, omdat – als we lofprijzen -God troont op de lofzang van Zijn Kinderen en we Hem daar waar Hij zich thuis voelt het allerbeste leren kennen.

  Ieder die de Heer aanbidt is gered, maar hoe zit het dan met mensen die Jezus niet kennen? Door te zorgen dat het goede nieuws van God hen bereikt. Getuigen. Slechts getuigen van God. Wat die mensen er mee doen is niet onze zaak maar aan God die daarop zal reageren.

  Wie met met zijn mond hardop zegt dat Jezus Heer der Heren is en met zijn hart gelooft dat God Hem uit de dood heeft teruggeroepen en weer levend gemaakt heeft, is gered (vers 9). Het gaat om de regel waar de hart vol van is stroomt de mond van over.

  Alles staat en valt met de relatie met God. Aldus Paulus.

  Wees alert deze laatste dagen van de wereld en bid, ook voor de bevolking van Israël.

  Want wat er momenteel in Israel en Palestina speelt, is vooropgezet duivels plan: de misdadige globalisten, die God voor Zijn Plan met de mensheid gebruikt, voeren de bijbelse profetieen als een scenario naar hun eigen agenda tegen de bevolking uit. That’s why Hamas is part of that plan and therefore controlled opposition.

  Het Israel van de zionisten, die absoluut niet joods zijn, is niet hetzelfde als het spirituele Israel waaronder de huidige bevolking van het in 1948 door de familie Rothschild ten koste van de Palestijnen gecreeerde Israel, ten koste van dus mensen, en niet alleen van de oorspronkelijke bevolking, die van deze landroof de dupe zijn.

  God redt door gebruikmaking van de niet-joodse misdadige globalisten met hun duivelse genocideplan de mens als kroonstuk van Zijn Schepping (dus alle mensen, ook die joden, als ze zich onvoorwaardelijk van hun duivelse wegen tot Jezus Christus bekeren).

  De vraag is wie uiteindelijk in deze Redding, deze Overwinning zal delen; die vraag kan ook ik niet beantwoorden: dàt is aan Onze barmhartige God van Abraham, Jakob en Isaak voorbehouden.

  U moet goed weten dat wanneer de laatste dagen van deze wereld aanbreken, zegt Timotheus, er zware tijden komen. Een eindtijd, die 1.260 dagen na 756 zoals we dankzij profeet Daniel ons in deze huidige eindtijd kunnen berekenen en lezen in de geschiedenisboeken indien deze niet door de wereldheersers tot dusver zouden zijn vervalst.

  Want de mensen zullen alleen van zichzelf en van hun geld houden, ze zullen verwaand en hoogmoedig zijn, ze zullen God belachelijk maken en hun ouders ongehoorzaam zijn, ze zullen ondankbaar en door en door slecht zijn.

  Ze zullen harteloos en koppig zijn, roddelen, ruziemaken en een lage moraal hebben.

  Ze zullen bruut en wreed zijn en met goede mensen spotten.

  Ze zullen hun vrienden verraden, ze zullen roekeloos en opgeblazen zijn en liever hun driften volgen dan God aanbidden.

  Ze zullen in uiterlijkheden wel godsdienstig doen, maar de kern van het goede nieuws afwijzen.

  Houd zulke mensen op een afstand.

  Zij zijn van het soort dat listig het huis van andere mensen binnendringt en vrouwen inpalmt die zondigen en zich door hun begeerte laten beheersen.

  Zulke vrouwen lopen altijd achter nieuwe leraren aan, zonder ooit de waarheid te aanvaarden.

  En die leraren verzetten zich net zo hard tegen de waarheid als Jannes en Jambres, die zich tegen Mozes verzetten.

  Hun gedachten zijn onzuiver, verwrongen en verward, en zij hebben zich van het geloof afgewend.

  Maar zij kunnen daar niet altijd mee doorgaan.

  Op een dag zal hun dwaasheid aan het licht komen, net als de zonde van Jannes en Jambres.

  Jij echter hebt precies mijn lessen opgevolgd, mijn manier van leven, het doel dat mij voor ogen stond, mijn geloof, mijn geduld, mijn liefde voor de mensen en mijn doorzettingsvermogen (2 Timotheüs 3:1-10). Een compliment die ook ik van een lieve broer in God’s Familie ontvang als reactie op “Heaven’s Gift”, de spraakchat, via Telegram, waarmee ik gisteren het gelijknamige boek heb gepresenteerd.

  De beproevingen die u hebt ondergaan, zijn niet ongewoon.

  God is trouw, Hij zal ervoor zorgen dat de beproevingen u niet te veel worden.

  Hij zal ook een uitweg uit de beproevingen geven, zodat u ertegen opgewassen bent (1 Korinthiërs 10:13).

 3. Een aardige man, die Joodse jongen! Iemand die om zijn naasten geeft. Nu is het in het algemeen zo, dat we dat wat we vanaf de buitenkant zien, niet altijd (of vaak niet) met de realiteit overeen komt. Luister bijvoorbeeld eens naar het volgende:

  “Een Israëlische functionaris zegt dat Israël de overdracht van $ 15 miljoen aan steun uit Qatar aan de militante groep Hamas goedgekeurd heeft… Khalil al Hayya, een topambtenaar van Hamas, zei dat de groep” (Hamas) “protesteerde tegen Israëlische vertragingen en “chantage.” Hij beschuldige Israël van het schenden van afspraken en zei dat Hamas de bemiddelaar uit Qatar, Mohammed al-Emadi die in Gaza was, van zijn beslissing op de hoogte heeft gesteld.”

  Dan is hier nog een tweet van Avigdor Lieberman (waar het zijn visie over de Palestijnen betreft, ook weinig goeds te zeggen valt):

  “Iedereen die niet met Hamas samenwerkt, maakt geen $ 30 miljoen per maand over terwijl die duizenden raketten op ons grondgebied lanceert, waarbij Israëlische burgers worden gedood en gewond.

  Degenen die niet met Hamas samenwerken, waarderen het leven van alle burgers van het land meer en behandelen een aanval op Ashkelon, Ashdot of Sderot zoals zij een aanval op Tel Aviv of Jeruzalem behandelen.”

  Wat is hier nu in hemelsnaam aan de hand? Uit het eerste bericht wordt dit al duidelijk: Israël had via een bemiddelaar uit Qatar beloofd Hamas te voorzien van een groot geldbedrag. Nu scheen dat niet zo goed van de grond gekomen te zijn, waarna de groep (en dat is dus zoals gezegd Hamas) was gaan protesteren; Israël vertraagde haar belofte om dit bedrag over te maken en Hamas meende dat er zelfs sprake zou zijn van “chantage” van de kant van Israël.

  Wat nu Lieberman met zijn tweet betreft, met zijn tweet maakte hij namelijk duidelijk dat degenen die geen samenwerkingsverband met Hamas hebben, het leven van alle burgers van Israël méér waarderen en een aanval op Israëlische steden zoals Ashkelon, Ashdod, enz. op dezelfde manier behandelen als een aanval op Tel Aviv of Jeruzalem: namelijk als een aanval door een terroristische organisatie! Wat Lieberman hier nu met zijn tweet door liet schemeren, is dat hij in de gaten had gekregen dat Benjamin Netanyahu hier kennelijk ánders over dacht. Met andere woorden: dat hij te weten was gekomen dat er ergens een samenwerkingsverband tussen Netanyahu en Hamas moest zijn! En dat is nu precies wat er nu sinds lange tijd gaande is. Ten overvloede nog het volgende bericht:

  “De gepensioneerde Israëlische functionaris Avner Cohen onderzoekt het wrak van de bungalow van een buurman die getroffen is door een Palestijnse raket en traceert de raket naar een “enorme domme fout” die 30 jaar geleden werd gemaakt. “Hamas, tot mijn grote spijt, is een creatie van Israël”, zegt de heer Cohen, een in Tunesië geboren Jood die meer dan twee decennialang in Gaza heeft gewerkt. Verantwoordelijk voor religieuze zaken in de regio tot 1994, zag de heer Cohen hoe de islamitische beweging vorm kreeg, seculiere Palestijnse rivalen aan de kant zette en vervolgens veranderde in wat nu Hamas is, een militante groep die gezworen heeft Israël te vernietigen. In plaats van vanaf het begin te proberen de islamisten in Gaza in bedwang te houden, zegt de heer Cohen, heeft Israël hen jarenlang getolereerd en in sommige gevallen aangemoedigd als tegenwicht voor de seculiere nationalisten van de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie en haar dominante factie, de Fatah van Yaser Arafat. Israël werkte samen met een kreupele, halfblinde geestelijke, Sheikh Ahmed Yassin genaamd, zelfs voordat hij de basis zou leggen voor wat Hamas zou worden. Vandaag blijft Yassin militanten inspireren; tijdens de recente oorlog in Gaza confronteerden Hamas-strijders de Israëlische troepen met “Yassins”, primitieve raketgranaten, genoemd ter ere van de geestelijke.” Bron: wsj.com/articles/SB123275572295011847 (Wall Street Journal)

  Wat hier nu uit dit alles op te maken valt, is dat Israël (Netanyahu) Hamas aks een hulpmiddel, een verlengstuk, een werktuig gebruikt om er zo de regelmatige Israëlische militaire invallen in Gaza mee te rechtvaardigen. Van de geheime verstandhouding tussen Netanyahu en Hamas zij zowel de Joodse als de Palestijnse bevolking totaal niet op de hoogte; voor het Joodse volk (waarvan die aardige, vriendelijke jongen op de video er deel van uitmaakt) is Hamas nog altijd hun doodsvijand en voor de Palestijnen is die een soort van “verzetsbeweging.” Hieruit kunnen we dan ook het volgende concluderen: Netanyahu heeft geen enkel medeleven met de Joodse en Palestijnse bevolking. Het interesseert hem dan ook niet of er vandaag één Jood of (laten we zeggen) duizenden Joden door die raketten om het leven worden gebracht; voor de Palestijnen is het idem dito: of er nu één Palestijn (Hamas-strijder of niet) door het Israëlische leger wordt gedood of dat er het duizenden zijn, het maakt hem allemaal niets uit! Dus ook ongeacht hoeveel Hamas-strijders ook het leven zullen laten bij een conflict, het maakt Netanyahu allemaal niet uit; dan plukt die ze wel weer ergens anders vandaan om zo de lege plaatsen die er door zijn ontstaan, ermee weer op te vullen.

  En daarom zeg ik dan ook: dat wat we vanaf de buitenkant zien, geeft vaak niet de realiteit achter de schermen weer; om die reden is het voor ons allen (joden, niet-joden) heel belangrijk om eens wat dit onderwerp betreft, wat meer diepgaander onderzoek te gaan doen.

  1. Zonder al teveel onderzoek kan iedereen vaststellen adhv de inhoud van het zogenaamde ‘covid vaccin’ dat Netanyahu genocide op eigen bevolking pleegt en van Israël reeds een medische apartheid staat heeft gemaakt. Hopelijk is dat voor de vele altijd onvoorwaardelijk pro Israël aanhangers een reden zich toch eens af te vragen of hetgeen zij Israël noemen wel overeenkomt met wat de God van de Bijbel Israël noemt. Daaraan toegevoegd, nog even de melding dat niets op geen enkele wijze enige raket uit Gaza ooit kan rechtvaardigen.

 4. Correctie; bij de eerste maal dat ik op de knop “reactie plaatsen” geklikt had, kreeg ik de melding dat ik geblokkeerd leek te zijn. Na mijn e-mailadres en het lege vakje bij “Are you a Human?” correct ingevuld te hebben, zie ik dat mijn reactie toch nog geplaatst is; excuses voor het ongemak.
  Met vriendelijke groet: Ton Nuiten.

  1. WAT TON NUITEN SCHRIJFT: bij de eerste maal dat ik op de knop “reactie plaatsen” geklikt had, kreeg ik de melding dat ik geblokkeerd leek te zijn. Na mijn e-mailadres en het lege vakje bij “Are you a Human?” correct ingevuld te hebben, zie ik dat mijn reactie toch nog geplaatst is…………..SCHIJNT VAKER TE GEBEUREN. VERZOEK AAN WDW. PLEASE. DOE ER IETS AAN.
   verder niks dan lof voor wat WDW allemaal doet.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Wees De Weerstand
error: Content is protected !!