13 thoughts on “JE DENKT DAT 2020 HEFTIG WAS? WACHT TOT JE 2021 MEEMAAKT!

 1. Waarom anders denkt u dat ik u oproep om zich te laten dopen in de enige ware kerk van God namelijk die onder leiding van Jezus Christus?

  1. de kerken houden op te bestaan, wanneer het directe stemapparaat op de aarde komt en gene zijde direct met ons zal praten. Dit alles in opdracht van Christus. Christus zei, er gaan er komen die meer vertellen dan ik en deze is er reeds geweest. In opdracht van Christus zijn er 27 boeken door de geestelijke wereld geschreven. Nooit eerder is dit gebeurd, de bijbel, koran of wat dan ook is door de mens opgeschreven, decennia later dan dat Christus op aarde was. Deze bijbelschrijvers hadden een gevoelsgraad waar ze niet bovenuit konden stijgen en daardoor is het hun gevoel dat zij hebben neergeschreven. De Meesters van gene zijde zijn kosmisch bewust, geen aards mens (buiten Christus maar die was al terug in het AL) bezit dit kosmisch bewustzijn, daar zijn we te stoffelijk voor. Je hoeft je dus niet lid te maken van een kerk of je te laten dopen. Ieder mens is een broeder of zuster die terug naar het AL moet en zijn eigen pad naar bewustzijn heeft te lopen. Het enige dat telt is jou eigen pad, geen stap kun je hierin overslaan. De wereld waar we nu inzitten hebben we zelf gecreëerd. Het is ons verleden die ons nu aantrekt en zo maken we goed en zo komen we tot bewustzijn. Alleen door leed en smart komt de mens tot bewustzijn. Het zou anders kunnen, maar we zijn niet bereidt.

   1. dit is dus de door new age geïnspireerde misleiding die leid naar de hel. Niemand kan 2 heren dienen zonder de ene lief te hebben en de andere te haten. Kies dan heden wie gij dienen zult… “Welnu, vreest dan de Here en dient Hem oprecht en getrouw, doet weg de goden, die uw vaderen gediend hebben aan de overzijde van de rivier en in Egypte, en dient de Here. Maar als het kwaad is in uw ogen de Here te dienen, kiest dan heden wie gij dienen zult, of de goden die uw vaderen aan de overzijde van de rivier gediend hebben, of de goden van de Amorieten (.) Maar ik en mijn huis, wij zullen de Here dienen. ”
    (Jozua 24:14)

 2. COVID-21, een volgens de satansknechtjes zoals Boris Johnson veel gevaarlijker variant waait nu rond, opdat u en ik s.v.p. vooral in angst gevangen blijven, thuis, want nog even en 17 miljoen asymptomische Nederlanders zitten voorgoed thuis gevangen. In als het ware een fuik in afwachting van gedwongen vaccinatie zodra razzia’s daartoe weer terug van weggeweest zijn. Het is daarom dat ik iedereen de enige Weg (Jezus Christus) wijs voor het zich kunnen bevrijden uit het slavenmodel in de huidige wereld.

 3. Europa wordt steeds gevaarlijker voor de vrije mens, steeds meer dictatuur namelijk, totdat de ene wereldregering zich manifesteert in de poging dat satan zich in Jeruzalem troont, maar – kort gezegd – op dat moment dat die oeroude slang (voorheen de aartsengel Lucifer) de ultieme macht in absolute zin grijpt verschijnt Jezus.

 4. De misdadige globalisten, de duivel aanbiddende jezuitenvriendjes achter de politieke schermen en hun knechten aan dat politieke poppenkasttoneel doen alles wat ze kunnen om de immuniteit van mensen te verzwakken en daarmee de depopulatie van de wereld te bereiken. Het volgende is van levensbelang om te weten, deel zoveel mogelijk, want ons leven staat op het spel, het eindspel van de misdadige globalisten in hun oorlog tegen de wereldbevolking en de mensheid en daarom wordt het volgende door de ceo’s van de a-sociale media uit Sillicon Valley vaak onmiddellijk weer van hun platformen verwijderd:

  Het is absoluut zeker en vast dat de covid-19-vaccins genetisch samengestelde prionen (infectieuze eiwitten) met een lange incubatietijd bedoeld om overdraagbare encefalopathie ofwel hersenschade dat tot dood leidt te veroorzaken.

  Het eerste covid-19-vaccin-slachtoffer dat aan deze hersenbeschadiging leed viel in India een aantal maanden nadat dit slachtoffer werd ingeënt en dat is waarom artsen proefpersonen slechts tot twee maanden in het belang van de vaccinproducenten (en hieraan medeplichtige gezondheidsinstituten door welke overheden zich laten knechten) mogen observeren.

  DARPA, het militair industriële complex, die de VS via de rechtstraatinfiltrerende ‘deep state’ gijzelen, heeft decennialang prionen onderzocht maar niet in staat geweest om ze in een laboratorium te testen om hun pathogene gedrag te kennen en daarover exacte controle te krijgen.

  De prionen, die zijn gekozen voor de vaccinatie als methode van depopulatie zijn ontleend aan nertsen waarop deze bacteriën parasiteren (begint u al te dagen waarom politici namens GroenLinks (GL) zogenaamd, dus ter misleiding dierenactivisten pleidooi bezorgen, sterker nog, een van hen liet gebruiken om de ware toedracht van de moord op Fortuyn te camoufleren of blijft u desondanks de klimaatneutrale nonsens van dergelijke poltici als namens GL geloven?)

  De encefalopathie-pandemie die door de covid-19-vaccinatie van overheidswege doelbewust (in het kader van de wereldwijde depopulatieagenda) wordt uitgelokt zal de mainstreammedia de nertsenfokkerijen verwijten. Daagt het zodra u beseft waarom de overheid nertsenfokkerijen sluit en ruint? In de voorbereiding van deze misleiding werd daarvoor vooropzettelijk de omvangrijke nertsenpopulatie in Denemarken met een soortgelijk virus als COVID-19 besmet en vervolgens met een groot rookgordijn als GL en veel theater vermoord. Dat werd mij al verteld toen ik deze zomer in Denemarken was.

  Accepteer onder geen beding de COVID-19-vaccinatie als u het menszijn u lief is en in rechtstreekse relatie met God de Vader via onze Hoge Priester Jezus, die daartoe met zijn dood ruim 2.000 jaar geleden ons van de dood door onze zonden vrijkocht, (dus zonder het merkteken van de duivel) wil kunnen blijven, waarschuw ik onder verwijzing naar Daniel die over dit merkteken heel nauwkeurig profeteert.

  Vanaf het moment dat de met het vaccin berokkende schade aan de hersenen overdraagbaar is van de gevaccineerde lees: geinfecteerde op gezonde, niet-gevaccineerde mensen, bestaat er medisch geen reden voor het vaccineren van de gehele populatie en daarover zullen alle artsen, die immers de eed van Hypocrates afgelegd hebben, het met mij eens zijn. En ook dat de gevaccineerden de (nog) niet-gevaccineerden zullen besmetten als ze via bloed, speeksel of sexueel (door sperma) met elkaar contact hebben. Maar zij, die zoals ik en u dit verder delen, zullen van overheidswege gecensureerd worden.

  De misdadige globalisten, die ons mensen in deze duivelse wereld op aarde regeren, zijn in staat om zo de hersenschade als Alzheimer of dementie te legitimeren, omdat ze via de WHO (wetenschappers van) de gezondheidsinstituten evenals (journalisten van) de mainstreammedia in de zak hebben.

  Lang genoeg via deze mainstreammedia die wetenschappers de gelogen doodsoorzaak dicteren, dus hersenspoelen, dat zo veel mogelijk mensen ingeënt worden met de dodelijke prionen, deze ware doodsoorzaak onopgemerkt blijft en – als een ijverige arts dat ontdekt en daarvan eerlijk melding doet – vervolgens gemakkelijk als complotgek te demoniseren is, met als gevolg dat de meerderheid deze melding niet gelooft.

  In het vermijden dat artsen, die anders over de ware doodsoorzaak van de ouderen uit de school mochten klappen, dus dat COVID-19-vaccines prionen bevatten, slagen de misdadige globalisten achter de WHO, vooral zolang ze de dodelijke vaccins onder buitengewoon lage temperaturen (-70° Celsius) laten bewaren. Daarvoor zijn nodig speciale vriezers, waardoor dit alleen de overheden de toegang voor controle van de ingrediënten van deze vaccins heeft.

  Om zeker te zijn dat niemand de ingrediënten, de ware inhoud van de vaccins kent, is in sommige landen het transport, de opslag en uitgifte begeleid door militairen. Voor maximale waarborg staan in sommige landen de ziekenhuizen al zelfs onder militaire controle.

  Aanvaard ook geen enkele COVID-19-test. Omdat de meetstokjes in uw neus, zoals zelfs het RIVM me aan de telefoon heeft bevestigd, worden gebruikt om prionen nabij de hersenen achter te laten. En dat is dan ook waarom deze stokjes zo lang zijn. De hersenen zijn het orgaan dat het meest vatbaar voor infectie en kwetsbaar voor beschadiging door prionen is.

  Over de methode hoe gif of drugs geleidelijk kan worden toegediend, precies zoals op de manier waarop velen gewillig slachtoffers werden van sexueel misbruik of zelfs moord door de leden van de pedocratie, die de regering van de misdadige globalisten uitvoeren, leest u via eurekalert.org; kijk daar onder /2020-11/jhm-jhr110320.php.

  Kortom, regeringen zijn genocidaal, want ze weten niet, hoe ze anders de problemen, die de menselijke evolutie ernstig bedreigen, kunnen oplossen, precies zoals God via Zijn profeten waarschuwt, namelijk in Mattheus 24:21-22, dat geen menselijk leven in de steeds zwaarder wordende tribulatie (Grote Verdrukking) overleeft zonder Jezus Christus als de Weg naar het eeuwige leven te kiezen.

 5. Uiteraard ga ik met mijn bericht (over de COVID-19-vaccinatie) aan ieder die Jezus nog niet kent en als zijn Verlosser heeft aangenomen, niet de duivel verslaan, want dat kan alleen God’s Woord. Daarom eindig ik in dat bericht met Mattheus 24:21-22, met dus de waarschuwing dat het van levensbelang is om zich tot Jezus Christus te bekeren, wilt u de Grote Verdrukking bespaard blijven.

 6. In een paginagrote advertentie in een landelijke krant vandaag wil de WHO-geknechte overheid de zorgen om het opgedrongen vaccin wegnemen, nu die overheid beseft [en dit is GOED nieuws] dat de weerstand onder de bevolking zeer groot is. 

  Tevergeefs, omdat diezelfde overheid erin niet de werkelijke ingrediënten van dat vaccin bekend maakt. 

  Daarom doe ik dat. Daarom meld ik dat het vaccin doelbewust geinfecteerde prionen bevat. Deze prionen berokkenen de hersenen zo’n schade dat dit uiteindelijk tot de dood leidt.

  Alleen bereikt deze melding de bevolking niet via die kranten [en dit is SLECHT nieuws] omdat de mainstreammedia als woordvoerders van diezelfde overheid de plaatsing van mijn advertentie weigert.

 7. Remco kan je mij eens vertellen hoe de link/OVK ligt naar mensen die al (jaren) MYALGischE ENCEPHALITIS hebben. Oftewel ME(CVS). kan je contact opnemen met mij.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Wees De Weerstand
error: Content is protected !!