NIEUWE CRISIS IN VOORBEREIDING

Zoals Jensbaba al voorspeld heeft, bereiden de circa 3.000 rijksten der rijken, die de hele wereld gijzelen, (weer) een nieuwe crisis in de VS voor, omdat (daar) de ‘great reset’ van/volgens Klaus Schwab (World Economic Forum) dreigt te mislukken.

Mag ik u speciaal op de dag dat Nederland “Koningsdag” viert verwijzen naar de oorspronkelijke inhoud van mijn interview dat ik aan “Die Freie Welt” heb gegeven?

De ene crisis zal op de andere volgen, totdat het totalitarisme wordt geaccepteerd.

De VS zijn het primaire doel van de globalisten. Nieuwe coronamutaties, binnenlandse opstanden, oorlog met andere landen en cyberaanvallen worden op de bevolking losgelaten, totdat die doelbewust tot wanhoop gedreven bevolking vrijwillig voor de globalisten buigt en voor hun nieuwe wereld orde uit wanhoop kiest.

Omdat het Amerikaanse volk zich niet gemakkelijk laat onderwerpen en beheersen en “the Great Reset” op veel weerstand stuit, zou er door de globalisten nog een crisis gepland worden – dat meldt “Connectiv Events”.

Dit zou vooral tot uiting komen in het verzet tegen de aan de hand van medische tirannie gedwongen vaccinatie, waarmee de wereld geteisterd wordt. Verzet, dankzij het toenemend besef van de chantage met de uitsluiting van deelname aan de samenleving, zoals Johannes in Bijbelboek Openbaring waarschuwt, zoals ik te kennen gaf in het interview met “Die Freie Welt”.

“De meeste Aziatische landen, India en Australië zijn al goed onder controle. Afrika is bijna een nakomeling, als we bedenken dat er in Afrika veel verdachte vaccins getest worden. Amerika vormt de enige belangrijke hindernis voor de duivelse agenda (2030) die de genoemde rijksten der rijken laten uitvoeren. Vooral conservatieve Amerikanen zijn de globalisten sinds generaties een doorn in het oog. Het draait echt uit op een eenvoudige kwestie van wederzijdse buitensluiting. Je kunt niet een open globalistische samenleving en conservatieve idealen op hetzelfde moment op dezelfde plaats hebben. Dat is onmogelijk”, schrijft de auteur naar aanleiding van het interview dat ik onlangs gaf.

Vooral de rechten van de echte vrije markten, de gedereguleerde regering, de individuele vrijheid, de waarde van het leven, de vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid, private eigendomsrechten, het recht op zelfverdediging, de godsdienstvrijheid en de vrijheid tot zelfbeschikking zouden daarbij in het middelpunt staan.

Vanwege de “zucht naar macht” van de globalisten zouden deze nu nog een crisis voorbereiden, omdat juist het volk van de VS resistent en weerspannig tegen hun machtsovername is. Hun masker van “mensenvriendelijkheid” is afgevallen, zoals Robert Jensen, waarnaar ik verwijs, al heeft geduid.

“Echte filantropen zouden er geen probleem mee hebben wanneer iemand hun ´liefdadigheid´ niet zou willen aannemen, maar psychopaten kunnen het niet verdragen wanneer een groep mensen hen en hun ideologie afwijst. Psychopaten staan niet toe dat de bevolking zich van hen verwijdert, door het licht van de waarheid op hen te schijnen en daarmee hen energetisch te verwijderen. Het is volgens hen de bevolking niet toegestaan dat de bevolking politiek bedrijft zoals de bevolking wenst. En zonder dwang. Znnder zich te schikken naar agenda van bovengenoemde rijksten der rijken. Die agenda kan alleen succesvol uitgevoerd worden, indien iedereen zich eraan onderwerpt. Ongelukkig genoeg voor de globalisten slaagt de “reset” niet overal. In de VS mislukt de agenda in vergelijking met Azië en delen van Europa klaaglijk.”

Wat is daarvoor het centrale aanknopingspunt?

Covid-19, “gepland om de Nieuwe Wereldorde in te luiden” is mislukt. “Een factor binnen de simulatie van Event 201, die echter nooit intrad, waren de WEF-prognoses over het aantal sterfgevallen. Het oorlogsspel stelde minstens 65 miljoen sterfgevallen op grond van de pandemie voor. Vroege berekeningen over het aantal sterfgevallen duidden op 2% tot 3% van de bevolking of meer. Dezelfde prognoses werden door de WHO van de VN herhaald toen de werkelijke pandemie voor het eerst bij het publiek bekend werd.

In plaats daarvan was Covid-19 een teleurstelling voor de globalisten, met een heel laag sterftecijfer van inmiddels 0,15% buiten de verzorgingstehuizen. Dat betekent dat 85,00% van de bevolking niets heeft te vrezen van Covid. Miljoenen Amerikanen doorzien de situatie en weigeren om zich vanwege een virus, dat geen bedreiging vormt, aan de voorschriften te onderwerpen.

Om dan in de VS de lockdown te handhaven of er nog een af te dwingen, zou een tweede crisis nodig zijn.

Deze tweede crisis werd al zichtbaar? Hoe?

  1. Zogenaamde coronamutaties: “De mainstream media pushen constant een narratief van de coronamutatie hype. Wekelijks horen we van Britse en Braziliaanse varianten, en er wordt beweerd dat deze varianten absoluut besmettelijker en dodelijker zullen zijn dan het oorspronkelijke virus.

Er bestaat nog steeds geen bewijs voor, maar de globalisten gaat het er alleen maar om het idee in het brein van mensen te prenten. Het gaat hen er slechts om opnieuw de angst aan te wakkeren.

Maar we weten intussen zeker dat Covid voor de kritische meerderheid van de bevolking – een meerderheid, die een minderheid is maar het verschil kan maken – geen thema is. De verdere pogingen van de mainstreammedia om de bedreiging uit te vergroten, zullen tevergeefs zijn.

  1. De BLM-opstanden: “Dit is de volgende duidelijke tactiek van de kant van de gevestigde orde. Talrijke overheidsambtenaren bepleiten openlijk nieuwe onlusten in het hele land vanwege een onlangs plaatsgevonden schietincident van de politie in Minnesota. Deze gebeurtenis had niets met racisme of met gewelddadigheid van de politie te maken. Maar dat weerhoudt marxistische groeperingen zoals BLM er niet van om gebruik te maken van de situatie en alles op te hangen aan ´blanke hegemonie´.

Het is uit erst zorgwekkend als de overheid toestaat dat civiele onlusten door dergelijke groeperingen uitgelokt worden: in navolging van Pim Fortuyn waarschuw ook ik sinds hij vermoord werd voor de veenbrand die zich als gevolg hiervan uitbreidt totdat burgers ieder voor zich tot gewelddadige acties tegen dergelijke groeperingen overgaan en daarmee de samenleving in anarchistische chaos helpen ontstaan. Racistische agressie, waaraan die burgers zich schuldig maken, speelt in de kaart van de agenda, die door Covid-19 al wordt uitgerold. Het is dan ook volgens het scenario dat deze burgers de staat van beleg de overheid helpen uitroepen. Martial law helpt hernieuwde pogingen tot Covid-lockdowns ook in de staten, waar de lockdown nu lijkt te zijn opgeheven, succesvol zijn.

  1. Het “Cyber Polygon”: “Cyber Polygon is een oorlogsspel dat door het WEF in juli van dit jaar georganiseerd wordt en een grote aanval op de globale logistiek in de bedoeling het economisch systeem te vernietigen moet simuleren. Uiteraard brachten de mainstreammedia vorig jaar eindeloze debatten, die angst voor cyberaanvallen door Rusland, China, Iran en zelfs Noord-Korea, ter afleiding van het feit dat het de Amerikaanse overheid is die via die mainstreammedia nepnieuws verspreidt, aanwakkerden.

Een succesvolle aanval op de aanvoerlijnen zou tot crashes aan de beurzen en Wall Street leiden en een “Great Reset” gemakkelijker maken.

  1. Globale oorlogsspanningen: “De media en de zogenaamde regering onder leiding van Joe Biden zijn er druk mee bezig spanningen met Rusland vanwege de Oekraïne te produceren. Er zijn nieuwe spanningen tussen Iran en Israël en voortgezette destabilisering door het Westen in Syrië. En het gevaar van een confrontatie met China wegens Taiwan neemt toe. De bijbel spreekt van oorlogrumoeren, daar waar Jezus aanwijzingen geeft voor de laatste dagen voorafgaand aan het moment dat het zover is dat de gijzeling van de wereldbevolking is beeindigd.

Een oorlog zou het doel kunnen zijn, al lijkt het doel eerder slechts een economisch conflict kunnen zijn. Per slot van rekening heeft China verleden jaar al dollars en US-Treasuries afgestoten. Er is niet veel voor nodig om de status van de dollar te beschadigen. Wanneer ook China en Rusland allebei deelnemen in de waardering van een nu nog door de Amerikaanse dollar dominerende wereldreservemunt voor de wereldhandel, wordt de Verenigde Staten van Amerika onderworpen. Een strategie, die populair is onder “Democratische” presidenten, omdat voor al die presidenten de onderwerping als het primaire doel van de globalisten helpen realiseren. De ene na de andere crisis zal volgen, totdat Amerikanen vrijwillig het leven in een dictatuur accepteren.

De verslaggever van “Die Freie Welt” heeft – hoe kan het ook anders, beseffende dat de genoemde rijksten der rijken bijna alles, ook de mainstream media wereldwijd in de zak heeft – in zijn artikel volgens freiewelt.net mijn antwoorden op zijn vragen buiten de context gebracht, omdat het nadeel van ook zijn broodheren is als hij mij letterlijk citeert, de feiten, die ik voor zich laat spreken, 1 op 1 bericht, namelijk het nadeel dat als iedereen via zijn artikel de door mij genoemde achilleshiel kent, de bevolking van Amerika dan een van de weinigen zoniet laatste is die de “Schwab’s_great_reset” kan stoppen.

Totdat Amerikanen de rijksten der rijken daadwerkelijk buiten de invloed op de politiek van hun land stellen, zullen de(ze) misdadige globalisten ons onder het mom van de ene na de andere crisis gevangen houden, zodat het de bevolking dermate verzwakt en demoraliseert dat ze de Amerikanen en Nederland als meer dan bondgenoot van de VS (namelijk eigenlijk een 51ste staat sinds 13 mei 1940 toen het toenmalige staatshoofd van Nederland naar Londen zogenaamd vluchtte) dwingen tot het vrijwillig accepteren van het totalitarisme, dat de misdadige globalisten beogen, geïnspireerd door de brief van Albert Pike aan zijn broeder van de Italiaanse vrijmetselaarsloge.

“Maak het uzelf niet te gemakkelijk in het feit dat de pandemie agenda is mislukt, maar blijf alert en, met behulp van bewustwording, de bevolking in burgerbewegingen en niet alleen online helpen verenigen” roep ik daarom op; aan de verslaggever van de “Die Freie Welt” is dat mijn aanbeveling, waarmee ik mijn bijdrage voor freiewelt.net afsluit.

met dank aan Remco

 

3 thoughts on “NIEUWE CRISIS IN VOORBEREIDING

  1. In plaats daarvan was Covid-19 een teleurstelling voor de globalisten, met een heel laag sterftecijfer van inmiddels 0,15% buiten de verzorgingstehuizen. Dat betekent dat 85,00% van de bevolking niets heeft te vrezen van Covid. Miljoenen Amerikanen doorzien de situatie en weigeren om zich vanwege een virus, dat geen bedreiging vormt, aan de voorschriften te onderwerpen.

    Moet 99.85 % zijn, toch?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Wees De Weerstand
error: Content is protected !!