OUTCRY TO THE WORLD, FROM ISRAEL!!! (incl. NL+ENG ondertiteling)

OUTCRY TO THE WORLD, FROM ISRAEL!!! (incl. NL+ENG ondertiteling)

6 thoughts on “OUTCRY TO THE WORLD, FROM ISRAEL!!! (incl. NL+ENG ondertiteling)

  1. Shalom,

    Om u tot de strijd voor behoud van het geloof te bemoedigen in tijden van smarten, waarvoor “De tijd van smarten is begonnen” waarschuwt, is de strijd voor het geloof het thema in de Shabbatdienst vandaag.

    Een strijd in de meest gevaarlijke tijd ooit, waarvoor Judas in zijn tijd niet alleen waarschuwde, maar ook ter bemoediging profeteerde voor een eindtijd waarin wij nu leven, met de beste kansen voor het vormen van een karakter naar God: de woorden van Jezus Christus in Mattheus 5:48 zijn niet alleen een aspiratie maar ook een beschrijving van het doel van ons leven nu op aarde: “Gij dan zult volmaakt zijn, gelijk uw Hemelse Vader volkmaakt is.”

    God is absoluut perfect. En wij zijn in extreme mate het tegenovergestelde. Wij mensen zondigen. Wij, u en ook ik, komen tekort in wat wij daarvoor nodig hebben. Toch heeft God een weg gebaand https://youtu.be/Y4DgESWtCus voor het bloed van Zijn nu nog enige Zoon van God in een mens, dat de prijs voor het vrijkopen van de voor ons door onze zonden bestemde straf, met zijn dood betaalde. Om deze weg, Jezus Christus, te gaan, hebben wij mensen ons oprecht via de doop aan God te onderwerpen en te begrijpen dat deze prijs uit liefde voor ons werd betaald; na de symbolische opstand na de doop met water zullen we voortaan met heel ons hart, onze ziel, kracht en ons verstand allereerst God liefhebben (zoals Markus 12:30 vertelt) willen we God’s kracht ontvangen, een bovennatuurlijke, die nodig is om weerstand te kunnen bieden aan de duivelse verleiding tot zondigen, zodat we zoals Onze Hemelse Vader een perfecte houding hebben en – nadat wij sinds die doop in Hem zijn gaan leven – Hij in ons (eeuwig, na onze dood) kan leven.

    Kan ik ook u hiermee bemoedigen? Mag ik u uitnodigen voor een van de samenkomsten, waarvan de gelijknamige podcast werd opgenomen?

  2. LET US STUDY ORIGINAL WORD. JESUS SPOKE ARAMAIC. SO START READING HIS WORDS IN ARAMAIC. IF MY FATHER HAD SENT ME A LETTER FROM INDONESIA, AND I FEEL THAT HE DID USE A PARTICULAR LANGUAGE. I FEEL URGED TO LEARN THAT LANGUAGE. IN ORDER TO UNDERSTAND HIS REAL MESSAGE. SO START READING THE GOSPELS IN ARAMAIC. AND YOU WILL BE SURPRISE. INFO IS ON WWW. ARAMAICWORDS.NL , ON THE INTERNET.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Wees De Weerstand
error: Content is protected !!