7 thoughts on “HOE ZIET GOD JOUW TOEKOMST? 19 FEBR. 20:30 U.

 1. Shalom, 

  De in de zak van de wereldheersers zittende journalisten van de mainstreammedia bespelen met percepties de bevolking zo, dat ze niet zelf meer kan denken en het merendeel van de bevolking (uiteindelijk) alleen zal geloven wat ze door die msm geacht wordt te geloven. 

  En zo zal de dictatoriale onderdrukking om en sinds een zogenaamd ‘killervirus’, dat statististisch niet gevaarlijker is gebleken dan de influenza tijdens een grote griepgolf, nooit meer verdwijnen. 

  De mensen kunnen hun ziel alleen uit deze psychologische oorlogsvoering bevrijden als ze de regie over hun leven aan Christus geven/zich aan Christus overgeven. Jezus komt namelijk niet de wereld redden, maar gaf immers ruim tweeduizend jaar gelegenheid aan mensen om zich aan God te onderwerpen. Door Jezus als persoonlijke Verlosser aan te nemen kan ieder deze bevrijding voor zich activeren. Zijn opdracht daartoe volbracht Hij al toen aan het kruis.

  Een steeds zwaardere oorlogvoering ervaren wij, als we kunnen of willen zien ofwel ons leven uit handen aan Jezus Christus hebben gegeven, hoe we al decennialang in de huidige dictatuur misleid zijn.

  Een geestelijke oorlog, die de leugengeinspireerde- dus duivelsgeknechte overheden tegen de bevolking rechtstreeks verklaren. 

  Hoe winnen wij mensen deze geestelijke oorlog? is het thema op de Shabbat (tijdens samenkomst van christenen in de enige ware kerk namelijk onder leiding van Jezus Christus) vandaag.

  Op deze eerste lentedag in 2021, 20 februari 2021, wordt tijdens de Shabbatdienst vandaag de aanwezige christenen een kleurige voorjaarsschotel bediend.

  Ik dank God onophoudelijk dat ik mijn voorouders, vooral mijn biologische moeder, die ik niet ken, dag en nacht mag herdenken. Zoals ook Paulus schrijft in zijn 2e brief aan Timoteus (1:3). Daarom mag ik zoals Paulus in vers 6 ieder eraan herinneren de gave van God, die in ons is, zoals Paulus aan zijn zoon Timoteus meegaf, aan te wakkeren. Want God heeft ons (zo schrijft Paulus in vers 7) niet gegeven een geest van lafhartigheid, maar van kracht, liefde en bezonnenheid.

  Zó hebben wij mensen de oorlog, die de duivelsgeknechte overheden ons mensen verklaart hebben, de oorlog van deze knechten tegen de bevolking, al gewonnen. 

  Ofwel zoals Paulus onder dankzegging ons vermaant tot volharding, namelijk (volgens vers 8) schaamt niet voor het getuigenis van Jezus Christus maar wees bereid om voor het evangelie te lijden in de kracht van God, (vers 9) die ons heeft behouden en geroepen met een heilige roeping, niet naar onze werken maar God’s voornemen en genade, die ons in Jezus Christus gegeven is vóór aanvang van eeuwige tijden.

  Genade die geopenbaard is, door de verschijning van Jezus nadat deze Jezus de dood van diens kracht heeft beroofd en onvergankelijk leven door het evangelie aan het licht gebracht (zie vers 10).

 2. Als, wat John zegt, waar is, volgt de vraag: wanneer is de vervulling van zijn WOORDEN. IT IS SO EASY TO DECEIVE us human.
  Pray for John.

  1. Ik dank Gerda voor haar reactie: gelukkig sta ik niet alleen in het zien dankzij de Geest van God dat de duivel via John christenen als Hans probeert te misleiden, zoals in Mattheus 24 staat gewaarschuwd.

  1. Zoals Maleachi in hoofdstuk 4 vers 5 profeteert voor onze dagen, zegt God dat Hij in onze dagen deze Eliah van de eindtijd waarin wij leven zal sturen voordat de dag des Heeren aanbreekt en Jezus Zijn Koninkrijk op aarde vestigt, voor 1.000 jaren, zoals we als waar christenen wekelijks op 1 dag in de week, de Shabbat, iedere week hebben te vieren, Daarop is de regel dat 1 dag als 1.000 jaar zijn en 1.000 jaar zal als 1 dag zijn van toepassing.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Wees De Weerstand
error: Content is protected !!