Rechtbank wijst vordering 5G Zwarts af

Rechtbank wijst vordering Zwarts af

 De rechtbank in Den Haag heeft de vordering van Jordy Zwarts tegen Søren Abildgaard van T-Mobile afgewezen. De Bond gaat sowieso een volgende stap zetten om de geëiste dagvergoeding vanwege de activering van 5G alsnog te ontvangen.

In de zitting van afgelopen maandag had de rechter vragen over de verbintenis die Zwarts met Abildgaard meende te hebben, over de onrechtmatige daad die de telecomdirecteur zou hebben gepleegd en over het op de persoon richten van de aansprakelijkstelling. De Bond is van mening dat tussen Abildgaard en Zwarts een verbintenis is ontstaan op het moment dat het 5G-netwerk landelijk werd geactiveerd. De rechter zei dat de wet geen ‘zelfuitvoerend contract’ kent en dat Zwarts zich dus ook niet op het bestaan van een dergelijke verbintenis kon beroepen. Zwarts stelde dat hij ‘persoonlijke dienstbaarheden’ niet hoefde te dulden en dat hij in zijn recht stond om voorwaarden te stellen aan de verbintenis die met Abildgaard was ontstaan op het moment van activering. Deze activering was wat hem betreft een onrechtmatige daad, omdat hij daarmee aan een experiment was blootgesteld.

De rechter was er niet van overtuigd dat van een experiment sprake was en vond dat de onderbouwing ontbrak voor de stelling dat tegen Zwarts een onrechtmatige daad was begaan. Het opmerkelijke feit deed zich hierbij voor dat de rechter niet over de stukken bleek te beschikken die Zwarts een week eerder tijdig naar de rechtbank had verzonden. Zwarts kon bewijzen dat de verzending daadwerkelijk had plaatsgevonden, maar kon daarmee het inhoudelijke verloop van de zitting niet veranderen.

De Bond vindt dat telecomdirecteuren zich niet achter de rechtspersoon van hun BV of NV mogen verschuilen om zo niet zelf aansprakelijk te kunnen worden gesteld voor een onrechtmatige daad. De activering van het 5G-netwerk is wat de Bond en Zwarts betreft een daad van onbehoorlijk bestuur waarin een onrechtmatige daad wordt gepleegd, maar mede doordat de rechter geen kennis had genomen van de door Zwarts toegezonden stukken kon die niet in dit verhaal meegaan.

De Bond gaat hoe dan ook een volgende stap zetten om de rechter wél in de aansprakelijkstelling mee te krijgen. De volgende zaak richt zich op de rechtspersoon, dus op T-Mobile als bedrijf. Anticiperend hierop heeft de Bond eerder al een speciale 5G-claimstichting opgericht die juiste statuten heeft om een massaschadeclaim in te dienen. De Bond behoudt zich echter wel alle rechten voor om, mocht de eis om dagvergoedingen in massaclaim worden afgewezen, de ‘secudair’ of de jure bestuurder Søren Abildgaard alsnog primair verantwoordelijk en aansprakelijk te stellen. Ook in zijn formele hoedanigheid van bestuurder heeft Abildgaard onweerlegbaar als primair verantwoordelijke en aansprakelijke in de praktijk (‘de facto’) gehandeld om formeel (de jure) de feitelijke activering van het 5G-netwerk te laten gebeuren.

Los van de volgende rechtszaak of rechtszaken over de dagvergoedingen gaat de Bond nog andere rechtszaken voeren om 5G te stoppen. De werkgroepen die de Bond gaan ondersteunen in de inhoudelijke voorbereidingen op deze komende rechtszaken gaan naar verwachting binnen enkele weken van start.

Heb je je nog niet aangemeld voor onze lopende acties?

 1. Breng jouw stem uit onder contractuele voorwaarden:
  https://www.bondoverheidszaken.nl/stemmen-onder-voorwaarden.html
 2. Stel Mark Rutte c.s. aansprakelijk met een verbintenis inclusief dagvergoeding van maximaal €150,- per dag. Eis openheid van zaken omtrent ‘corona’:
  https://www.bondoverheidszaken.nl/Corona-openheid-en-aansprakelijkheid.html
 3. Stel telecomproviders persoonlijk aansprakelijk met een verbintenis inclusief dagvergoeding van maximaal € 2.000,- per dag. Stel daarnaast politici en ambtenaren persoonlijk aansprakelijk met een dwangsom:
  https://www.bondoverheidszaken.nl/5G_Aansprakelijkheid.html
 4. Bescherm je kind tegen coronamaatregelen op school:
  https://www.bondoverheidszaken.nl/Scholenactie.html

 

+++++persbericht+++++persbericht+++++persbericht+++++persbericht+++++

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Wees De Weerstand
error: Content is protected !!