STEMMEN ONDER VOORWAARDEN

DOE MEE om de politici een les te leren voor maar 11 euro per persoon.

De Nationale Bond tegen Overheidszaken zet alles op alles om door middel van rechtszaken 5G en de coronamaatregelen te stoppen, maar grijpt nu ook de komende Tweede Kamerverkiezingen aan om de overheid met harde hand te corrigeren.

‘We hebben een historische kans om het politieke systeem te doorbreken. We moeten die wel benutten, anders komen we als samenleving in een totalitair controlesysteem terecht.’

De Nationale Bond tegen Overheidszaken stelt met zijn nieuwe actie kiezers in staat om aan hun stem contractuele voorwaarden te verbinden. Sinds de introductie van de landelijke verkiezingen zijn mensen niet anders gewend dan dat ze hun stem uitbrengen op een zogeheten volksvertegenwoordiger en dat ze daarna maar moeten accepteren waartoe alle gekozenen tezamen beslissen.

De kiezers beseffen vaak niet dat ze door hun stem uit te brengen een verbintenis met de gekozene aangaan: ze geven hem en daarmee de Tweede Kamer en de regering een volmacht om hen te besturen (art. 3:61 BW). De kiezers kunnen aan deze verbintenis met de gekozene echter voorwaarden stellen, zoals dat in het dagelijks leven bij het aangaan van alle contracten mogelijk is.

Behoorlijk bestuur
De Tweede Kamer is feitelijk een vereniging en de gekozenen zijn de bestuurders van deze vereniging. Degenen die meedoen aan Stemmen Onder Voorwaarden verlangen van de gekozene dat hij zich zal houden aan de basisregels van behoorlijk bestuur.

Doet hij dit niet, dan handelt hij in strijd met de verbintenis en is hij strafbaar. Gaat het aanstaande Kamerlid (bijv. lijsttrekker) niet met de voorwaarden akkoord, dan ‘bevriest’ de actiedeelnemer zijn stem en krijgt de gekozene met allerlei praktische en juridische problemen te maken. Gaat de gekozene akkoord, dan kan hij bijvoorbeeld geen maatregelen nemen die zonder feitelijke grondslag tegen ieders grondrechten ingaan. De spoedwet moet dan worden ingetrokken.

Economische zelfstandigheid
‘Wat we nu zien, is dat de overheid ons ongekend ingrijpende maatregelen oplegt en daarin steeds verder gaat’, zegt Jordy Zwarts, voorzitter van de Bond.

De coronamaatregelen richten de Nederlandse samenleving te gronde en dat gebeurt volgens hem op zo’n manier dat heel veel Nederlanders hun economische zelfstandigheid zullen kwijtraken. De overheid geeft mensen en bedrijven wat geldelijke steun, maar creëert daarmee schulden en komt zelf in de problemen. Sinds de bankencrisis (2008-2011) heeft de overheid weinig middelen meer om een diepe financiële crisis af te wenden.

Zwarts verwacht dat na de verkiezingen de bom zal barsten. Veel Nederlanders zullen hun bezit verliezen en volledig afhankelijk worden van de overheid. Die zal hen dwingen tot ingrijpende keuzes in hun leven, zoals het verlaten van hun woning en het accepteren van vaccinaties.

Erg naïef
Zwarts: ‘Als je gaat stemmen in de hoop dat een partij of een kandidaat deze ontwikkeling gaat voorkomen, dan ben je erg naïef. Geef je de Tweede Kamer en daarmee de regering een blanco volmacht, dan weet je bijna zeker dat jouw leven straks op zijn kop staat. Stem je onder voorwaarden, dan heb je in elk geval een juridisch wapen om jezelf mee te verdedigen. De politici kunnen straks de bevoegdheid om jou te besturen kwijtraken.’
Voorwaarden

Met de Juridische Kennisgeving die de Bond voor deelnemers aan Stemmen Onder Voorwaarden heeft opgesteld, kunnen zij de aanstaande Tweede Kamerleden (incl. de lijsttrekkers) eraan houden dat ze democratisch gekozen partijen niet langer uitsluiten (‘cordon sanitaire’), dat ze een bindend referendum invoeren (o.a. lidmaatschap EU), de spoedwet afschaffen, directe en indirecte vaccinatiedwang verbieden, ‘Bilderberg’ en World Economic Forum buiten de orde plaatsen, discriminatie op de woningmarkt beëindigen, culturele tradities beschermen, censuur door techbedrijven (o.a. Facebook, Google) beëindigen, censuur door webshops (Bol.com, Amazon) beëindigen, de publieke omroep tot eerlijke berichtgeving verplichten en indoctrinatie door scholen, hogescholen en universiteiten beëindigen.

Morele plicht
Met Stemmen Onder Voorwaarden begint de Bond een nieuwe actie, terwijl andere acties nog lopen. ‘Natuurlijk realiseren wij ons dat we als Bond onze handen meer dan vol hebben aan het voorbereiden van rechtszaken, het afronden van acties en het versterken van onze organisatie’, zegt Zwarts. ‘Tegelijkertijd zien we waar Rutte en de zijnen met ons naartoe willen en hebben wij een wapen in huis om het verschil te maken. Je moet dan wel heel goede redenen hebben om deze actie niet te voeren. Wij voelen de morele plicht om dit wapen in handen van de mensen te geven.’

Ambassadeur
‘We hebben een historische kans’, vervolgt Zwarts, ‘om het politieke systeem te doorbreken. We moeten die wel benutten, anders komen we als samenleving in een totalitair controlesysteem terecht. Dit is misschien wel meteen onze laatste kans om het tij te keren.’ Hij hoopt dat eenieder die kennisneemt van Stemmen Onder Voorwaarden meedoet aan de actie én anderen aanspoort om ook mee te doen. ‘Mensen moeten zichzelf zien als een ambassadeur van onze actie. Met Stemmen Onder Voorwaarden hebben wij met elkaar eindelijk de kans om politici tot behoorlijk bestuur te dwingen. Dat is precies wat we nu nodig hebben. De nood is hoog. Als we er samen in slagen om tienduizenden mensen aan de actie te laten deelnemen, dan gaan ze in Den Haag nog wat meemaken.’

Bijdrage
Hopend hiermee een hoge deelname mogelijk te maken, heeft de Bond besloten om deelnemers aan Stemmen Onder Voorwaarden een bedrag van niet meer dan 11 euro te vragen. Deelname aan de 5G-actie en de Corona-actie kost 29 euro. Deelname aan de Griepprikactie, de Vaccin-actie en de Scholenactie was en is gratis.

Dit is de link waar je kan meedoen. Kost slechts € 11 per deelnemer.
https://bondoverheidszaken.nl/aanmelden-stemmen-onder-voorwaarden.html

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Wees De Weerstand
error: Content is protected !!