WE ARE THE GOOD GUYS - WE WILL WIN

Gebruik dit BRILJANT BEDACHTE Vrijheid van informatieverzoek om bewijs te verzamelen van de EMF-, LED-, RF- en 5G-verzekeringsaansprakelijkheid van uw gemeente. Als ze geen verzekering hebben, zijn ze DE KLOS!
(Je weet ondertussen wat dat betekend toch?)

KENNISGEVING VERZOEK Algemeen Rechtsbeginsel Openbaarheid van bestuur

 

Gebruik dit VOI om bewijs te verzamelen van de EMF-, LED-, RF- en 5G-verzekeringsaansprakelijkheid van uw gemeente.

Wek geen argwaan door het gebruik van dwingende negatieve taal. Je doel is informatie verzamelen. Selecteer en kopieer onderstaande tekst in uw tekstverwerker, zoals word, pas het aan zoals gevraagd en print het op A4. Stuur het naar de persoon zoals beschreven op de home-page.
(jij weet alleen: alles wat u nu zegt kan….etc’)

 

[BEGIN BRIEF 1]

Geachte heer, mevrouw,

 

Op grond van het Algemeen Rechtsbeginsel Openbaarheid van bestuur verzoek ik u het volgende te verstrekken:

 

  1. Kopieen van alle verzekeringscertificaten van openbare aansprakelijkheid met wat is verzekerd, polisnummers, aanbieders en verzekeraars in het bezit van [UW GEMEENTE]. Zorg er met name voor dat hierin alles wordt ingesloten met betrekking tot ‘vervuiling aansprakelijkheid’, ‘beleidsverbetering’ en ‘uitsluiting clausules’ documenten met betrekking tot de commerciële openbare aansprakelijkheidsverzekering gehouden door [UW GEMEENTE].
  2. Kopieën van het "verzekerings-certificaat van schadevergoeding" van [UW GEMEENTE] welke de openbare verzekeringsmaatschappijen en verzekeraars omvatten, waaruit blijkt dat eventuele verwondingen, schade of nadelige gezondheidseffecten direct of indirect voortvloeiende uit, ten gevolge van of bijgedragen door elektromagnetische velden, elektromagnetische straling, elektromagnetisme, radiogolven of lawaai, draadloze RF-straling, microgolfstraling, niet-ioniserende stralingsapparatuur en toebehoren.

 

 

Ik heb uw schriftelijke verklaring nodig van dit recht op informatie verstrekkingsverzoek m.b.t. het Algemeen Rechtsbeginsel Openbaarheid van bestuur en vrijheid van informatie.

 

Bij voorbaat hartelijk dank voor de door u te nemen moeite,

 

Hoogachtend,

 

[UW NAAM HIER]

 

 

[EINDE BRIEF 1]

arrow

Downloads

    [op_file_download_item title="KENNISGEVING%20VERZOEK%20Algemeen%20Rechtsbeginsel%20Openbaarheid%20van%20bestuur" icon="style1-Pdf-64x64.png" file="https://www.weesdeweerstand.nl/wp-content/uploads/2020/03/verzoek-info.pdf" package="" level="" new_window="Y"]KENNISGEVING%20VERZOEK%20Algemeen%20Rechtsbeginsel%20Openbaarheid%20van%20bestuur[/op_file_download_item]

* Anything that’s labelled ‘smart’ is probably ‘stupid’ if you want to be able to receive your pension and live a healthy life.*


Vergeet a.u.b. niet ons e-mailadres [email protected] als veilig te markeren in uw e-mailprogramma.

STAY TUNED TIME FOR ACTION:

WARNING: 5G palen worden nu al opgetogen wereldwijd ook in Nederland! No time for delay!

If God is for us, who can be against us? Rom 8:31