URGENTE OPROEP JEUGDZORG HORROR

URGENTE OPROEP JEUGDZORG HORROR

In deze uitzending vragen wij in eerste instantie uw aandacht voor een zeer urgente zaak. Uiteindelijk dan maar vanuit het buitenland werken wij ons slagen in de rondte om aan het licht te brengen, wat al lang opgelost had moeten zijn. Hierbij vragen wij om uw verhaal te delen indien u dat nog niet aan ons gemeld heeft, maar alsnog zou willen doen m.b.t. uw persoonlijke ervaring met ‘jeugdzorg’.

Na ruim een jaar als particulier initiatief te bestaan als werkgroep weesdeweerstand,
hebben we zo veel schrijnende verhalen, getuigenissen en vaak wanhopige hulp vragen ontvangen dat het besluit nu unaniem is genomen in het team van start te gaan met wat wederom een giga aardverschuiving zal veroorzaken. U dacht dat Bodegraven iets was?

We waren nog niet begonnen.

ONDERTITELING IN ENGELS, FRANS, DUITS EN SPAANS:

 

 

17 thoughts on “URGENTE OPROEP JEUGDZORG HORROR

 1. Het Leger des Heils collaboreert tot en met en zit tot aan de oren in deze duivelse poging om gezinnen op te breken.
  Ook bij gehuwden/christelijke gezinnen, die bijv. wegens een kind met ASS = autisme spectrum stoornis (loodzwaar buitengewoon belastend: emotioneel, financieel enz.) nietsvermoedend om dringend benodigde hulp aankloppen en die dan i.p.v. een véél minder kostend PGB toegewezen te krijgen, op een verbijsterende krankzinnige glijbaan richting OTS en op leugens (van baatzuchtige pleegouders, gezinsvoogd e.d.) gebaseerde ontzegging uit de ouderlijke macht terecht komen, waarbij ook het autistische kind dat TYPISCH dergelijke toestanden helemaal niet aankan, gewoon ijskoud vermalen en op termijn evt. gecriminaliseerd wordt.
  Dit alles natuurlijk “in het belang van het kind, dat thuis niet de vereiste structuur zou worden geboden”.
  Dat liedje hebben ze uit hun hoofd geleerd en gaat er bij de (evt. psychopatische of pedofiele) ) “kinderrechter” steevast in als koek.
  In feite gaat het hier om echt ziekelijk aandoende/sadistische, zo totaal mogelijke macht en controle (geldstromen ook), bij lieden waar e.e.a. bepaald niet thuishoort.
  In het ergste geval, zie je je (soms zelfs door oorlogsmisdrijf of ambtscriminaliteit in de eerste plaats veroorzaakte !!!) gehandicapte (klein)kind niet meer, totdat die meerderjarig en totaal vervreemd en gesloopt is.
  Zo handelt de psychopaten-“staat”.

  1. Net als de William Schikkergroep. En het is een verdienmodel van hen en hun (gemeentelijke) ketenpartners en er wordt allesbehalve geluisterd of gekeken wat het kind nodig heeft of zelfs zelf aangeeft. En maar overleggen en alle rechtsbeginselen schenden. En o ja, klacht indienen? Dan ben je strijdend en sta je nog eerder voor een (spoed-)uithuisplaatsing – en het is mensonterend hoe dat er aan toe gaat. Het is geen zorg wat ze leveren, ze bezorgen zorg en kapotmakende ellende; zowel emotioneel als financieel. Het is meer dan satanistisch. En kinderen die eenmaal uit huis weg zijn getrokken, worden daarna elders echt mishandeld en misbruikt. De zgn. criteria waardoor kind of ouders dus aan mishandeling zouden doen is megabreed dus je voldoet altijd wel aan die criteria en dus proberen ze je kind af te pakken. Meneer Harry Berndsen noemt het terecht ‘keteninfantiliteit’. Het is jeugdzorg en geen jeugdGEZONDHEIDSzorg……..

  2. Ik heb een hele slechte ervaring met het Leger des Heils.
   In 2008 heb ik hulp gezocht voor mijn man ,de autistisch is.
   Vroeg of er iemand af en toe langs kon komen om gesprekken te voeren met mijn man,omdat wij van christelijke huize zijn.
   Na een tijd werd er via het steunpunt mantelzorg meegedeeld dat dit niet kon.
   De reden?
   ER WAREN GEEN MINDERJARIGE KINDEREN BIJ BETROKKEN. !!!!!!!!

 2. En daarom is advocate Henriette Nakad uit haar ambt gezet! Ze vecht al zoo lang tegen alle misstanden binnen jeugdzorg!!
  Maar vergeet niet dat jeugdzorg slechts een puppet is van onze overheid.. en Bodegraven is niet zomaar “iets”, daarmee doe je alle slachtoffers van RSM (ritueel satanisch misbruik,motie unaniem aangenomen vervolgens in de doofpot gestopt) ernstig tekort. https://rumble.com/vekv0z-getuigenis-van-nathalie-augustina-misbruik-door-de-top-van-politiek.html

  1. niemand zegt hier dat Bodegraven ‘zomaar iets is’ sterker nog WIJ hebben hier met een heel team en gevaar voor eigen leven deze zaak aan het licht gebracht, voordat anderen daar op hun manier mee verder gingen. Bijvoorbeeld door alle door ons geproduceerde video’s te rippen, in tekst om te zetten, daar een boek van te laten drukken achter onze rug om, dat breeduit te koop aanbieden en er vervolgens ons nog een toesturen uit trots ook! Ieder ander zou hier onmiddellijk een media plagiaat advocaat op zetten en tot de bodem gaan. We hebben echter onze tijd wel beter te besteden.

 3. Wat een herkenning zelfs aangifte over misstanden binnen de jeugdzorg werden nooit aangenomen , ombudsman zelfs gecontact, alles is geprobeerd om mijn kind weg te halen, jaren van Stress , Ik heb door mijn vertrouwen in iets dat groter is dan mij zelf ,mijn Goddelijk licht , ik heb geroepen om hulp van God ,en al had ik 6 jaar geen huis omdat ik niet in het project van leger des heils wilde , er was geen slaapplek voor ons ,er was een wachttijd van 7 maanden voor een slaapplek voor moeder en kind ..in Almere , gelukkig is mijn dochter nu 20 we hadden dus 6 jaar geen huis maar we bleven samen .dus al deze tijd en nog jaren hierna , alles kwijt grote schulden door de situatie , ons systeem is echt verrot ,alles is dichtgetimmerd met kleine lettertjes ,ik kan boeken vullen met mijn verleden..
  Sterkte en vecht voor je Goddelijk recht ..Hartegroet ..
  Rina

 4. Fantastische Sterke Video Hans, Jos en Deborah 🙏
  Dit moet echt Wereldwijd want hier gaat het over, dit is wat er aan de hand is 😡 Advocaten en Rechters die ontheven zijn uit hun Functie, verenig jullie en kom ermee naar buiten! HET DUURT TE LANG! Dit MOET STOPPEN 🙏 Gelukkig is het Einde in zicht met Gods hulp 🙏 toch moeten we nog oppassen want een Kat ….
  Dankjulliewel en heel veel Succes 👍💪🦁🌹✝️❤💞

 5. Ik heb ook een (lang en heftig) getuigenis, zoals velen. Er werd TOTAAL niet geluisterd naar wat ik, vader zei (alleen maar 100% waarheid, ik lieg nooit), maar ja he… traantjes, moeder, dochter en vooringenomenheid… heel eng was dat met die ‘vertrouwens’ kamparts en haar assistent. Meestal linkse, godloze vrouwen ook bij Jeugd’zorg’. 💩🐽

 6. Is iet erg, maar probeer soms het woord ‘eighunlukh’ wat minder frequent te gebruiken. Het is HET modewoord van de wereld, o.ve.ral hoor je het, soms twee of drie keer (zoals bij Hans en Deborah ook wel) in een zin.
  Ik denk dat het de new age geest is van een verontschuldigende, ‘victimised’ sorrygeest, compromiterend en relativerend.
  Jezus of Paulus gebruikten dat woord nooit, integendeel.❤️✝️

 7. Hans, geheel waar, we mogen en MOETEN boos worden, met helige toorn, dat is uit God!
  Wat Paulus zegt ‘Laat de zon noet ondergaan in je boosheid’ wordt TOTAAL verkeerd door 99% van die halve zachte Christenen begrepen. Het TEGENOVERGESTELDE IS WAAR: ‘BLIJF boos, en laat de zon daar nog niet in ondergaan!’ Niks mis mee., geen slappe hap!

  Hetzelfde is het woord ‘meek’, ‘zachtmoedig’….
  dat wordt als halluf zacht verstaan en daarom ook al die ‘Christelijke’ karakterloze zeverds in de kerk. Paulus – als hij ‘meek’ in het Grieks gebruikt – denkt aan de (militaire) paarden die voorbereid worden voor de oorlog, en als die gehoorzaam getraind zijn en niet meer schrikken van de knetters en bommen, dan ja DAN zijn ze ‘meek’.
  Zonen en dochters van God (niet ‘schaapjes’, dat gaat over Joden in die tijd), maar VOLWASSENHEID eindelijk! In Jezus’ Naam!✝️❤️

 8. Geluid is wat rommelig én er klinkt nog een ander vreemd geluid doorheen.
  Zou u hier naar willen kijken.
  Verder, hartelijk dank voor uw en jullie inzet.
  Écht top.

 9. Dit vraaggesprek met de intelligentste man van de USA (IQ n.a.w. > 200) is een vertaling waard:
  https://www.infowars.com/posts/smartest-man-in-america-breaks-down-global-elites-vaccine-sterilization-agenda/
  Wanneer deze Chris Langan het heeft over de “elite” (die die positie niet verdient), dan heeft hij het TYPISCH over zgn. ‘adapted compensated psychopaths’ die (als zodanig = logisch intelligente- of zéér intelligente ten diepste- ofwel KERN GESTOORDE, zich volkomen krankzinnig en gewetenloos boven God en de mens achtende, duivels ledige seriemoordenaars) onherkend door de massa, de overheid ONDER God hebben geïnfiltreerd en overgenomen.
  Aangezien deze zichzelf (zoals schoolvoorbeelden “Prins” Bernhard of Willem van Oranje) übermenschlich achtende GESTOORDEN maar een beperkt deel van de realiteit kunnen waarnemen, zijn zij ongeschikt en onbekwaam voor ieder goed werk, laat staan binnen een conform Romeinen 13 opererende overheidsadministratie.
  Dit denken deze kern-GESTOORDEN (goed verholen) werkelijk:
  Wij zijn genetisch superieur en de (NORMALE) rest is er voor ons genoegen.

 10. “In the elite worldview, only the elite are ‘elite’. Everyone else is sh*t and therefore expendable.”

  Hieronder zien we (Chris Langan) echter hoe psychopatische usurpators hun werk van overheid conform Romeinen 13 niet doen, integendeel, omdat psychopaten nu eenmaal geen verantwoordelijkheid KUNNEN kennen, maar (ook voor de leek vaak ziekelijk aandoend) wel ALLE MACHT EN CONTROLE naar zich toe willen harken ( = precies waar die niet thuishoort, namelijk bij gewetenloze krankzinnigen):

  Instead of addressing population control *the right way* , by upgrading the population through education and genetic hygiene, appealing to what is best in the human species, and convincing it *to control its own reproductive behavior for its own good and that of the Earth* , they (psychopaten….: Adriaan) prefer to lie and sneak around behind everyone else’s back, conning and threatening us…….

  God zegt er dit over en een legale overheid conform Romeinen 13 zal sturen om deze geestelijke hygiëne op alle mogelijke manieren te bevorderen en te ondersteunen…niet om sexueel onbeheerst, deviant, immoreel gedrag (pornea) overal te bevorderen:

  Marriage is honorable among all, and the bed undefiled; but *fornicators and adulterers* God will judge.
  Now undefiled means:
  1. not damaged or sullied 2. not made morally impure 3. not polluted or made dirty …etc.

 11. Hitler was niet alleen verantwoordelijk voor de tweede wereld oorlog en genocide!

  Die man is al generaties dood, en dat terwijl zijn praktijken ten heden dagen worden voortgezet in de Hollandse jeugdzorg!

  Vergeet niet dat de joden wegens gebrek aan waarheidsvinding werden uitgeschakeld. Ook zij werden voor gek verklaard. Ook hun gezinnen werden uiteengerukt!

 12. Wij zitten ook met jeugdzorg opgescheept nu alweer 5 jaar waarvan de laatste 2 jaar OTS. Een half jaar voordat alles uitkwam met mijn ex, sprak God tot mij:” je kinderen zullen je nooit afgenomen worden”. Ik wist toen niet waar God het over had. Na één half jaar ontdekte ik foto’s op de telefoon van mijn ex man waarop ik zag dat hij mijn dochtertje van toen 3 jaar, sexueel misbruikte. Ik heb toen de politie gebeld aangifte gedaan. Ook bleek hij mijn 2 andere jongens sexueel misbruikt te hebben en was hij steeds gewelddadiger aan het worden. Ik was op dat moment zwanger van de 4e. Ik kreeg meteen doordat ik de politie ingeschakeld had ook jeugdzorg over de vloer. Ik was gelukkig stabiel onder alles omdat ik Jezus heb en deze belofte van God had en daarop ben gaan staan. Maar 1 ding zag ik wel direct; dat die jeugdzorg voor geen meter spoort en eerder onheil komen stichten dan genezing. De vrouw van de jeugd en gezinsbeschermers leek zelf wel een instabiele heroïne verslaafde. Ze kwamen met allemaal vreemde voorstellen als dat ik abortus zou plegen. Wat ik natuurlijk meteen afkeurde, want dit kind is zo geliefd en welkom onder alle omstandigheden . Ook werd er natuurlijk nog even sterk ingewreven dat ik geen goede moeder voor mijn kids geweest was om dat ik hen niet had kunnen beschermen tegen dit misbruik. Constant werd en wordt er gevraagd of wij video begeleiding willen doen maar dit hebben we constant afgekeurd ivm de kracht van media en hun onbetrouwbaarheid daarin. Ook wordt constant gevraagd of ik een persoonlijk onderzoek wil doen bij hun waar ik ook niet intrap want dan wordt je uiteraard weer flink door t slijk gehaald. Hoe minder ze over je weten, hoe beter. Mijn kids zijn gelukkig tot totale genezing gekomen toen hun ziel vrijgebeden is gebeurde er een wonder en werden ze totaal genezen door de Heer. Dank u Jezus. Maar jeugdzorg heeft vreselijk lang gezeurd dat ik EMDR bij mijn kids moest doen. En aangezien ik zelf door foute inlichting 2 sessies EMDR gedaan heb en toen merkte dat er occulte geesten binnen komen hierdoor. Wilde ik dit absoluut niet v mij kids. 1 jaar geleden zei de rechter tegen mij: u heeft geen idee hoe getraumatiseerd uw kinderen zijn. En dat er geen structuur in ons gezin zou zijn waardoor we nog één jaar onder toezicht moesten. Terwijl Jan Zijlstra een jaar daarvoor al zei: je kids zijn totaal genezen. Nu 1 jaar later hebben we hard gewerkt aan 5 punten dit hebben we op orde maar nu beginnen ze weer te zeuren en denken iets gevonden te hebben. Ze komen vnml om te spioneren, politie agentje te spelen en kijken of ze je ergens op kunnen pakken. Doordat ze weer wat gevonden zouden hebben zou de OTS er nu weer niet af mogen. Gelukkig hebben we een goede advocaat die ons hierdoorheen helpt en voor ons in verweer gaat hiertegen. Maar pffff hoe kom je van die kakkerlak van een jeugdzorg af???

 13. Wie is de ceo van horror jeugdzorg, is dat een pedo? Kijk daar ook eens naar.
  Jeugdzorg is een hele hele enge satanische sekte.

  1. decennia lang zijn de meeste cruciale posten binnen jeugdzorg ingevuld door nitwits en leden van pedo netwerken…hier hebben we diverse bewijzen van ontvangen via andere onderzoekjournalisten, ouders en andere gedupeerden van jeugdzorg. Dit geld ook voor rechters en advocaten op dit gebied, vandaar dat er bijna niet doorheen te komen is. Bijna, want de tsunami van internationale aandacht die nu onderweg is, gaat daar verandering in brengen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Wees De Weerstand
error: Content is protected !!