VACCINATIE REGISTRATIE

ingezonden bericht 28-07-2021 VACCINATIE MELDINGEN

Beste mensen,
Graag wil ik uw aandacht, input en steun vragen voor opzet en gebruik van een online systeem voor registratie van de bijwerkingen c.q. doden t.g.v. de experimentele injecties de ‘vaccines’.
Uit vele bronnen blijkt dat de injecties mRNA en Graphene Oxide (GO) bevatten dat zich verspreid door het hele lichaam. Dit leidt op korte en middellange termijn tot ‘blood clotting/ organ disfunctioning’ en ondermijning van het immuunsysteem. Het GO geeft magnetische en elektrische spanning. Veel waarschuwingen voor het gevaar hiervan
voor injectie bij mensen is afkomstig van experts van Big Pharma, wetenschappers en medici o.m. ex VicePresident Pfizer, zie 1 en 2 . Een Nederlandse analyse van bijwerkingen dateert van juni 2021, zie 3
.
Het aantal slachtoffers t.g.v. de injecties in de VS stijgt snel. Officieel zijn 9.000 doden geregistreerd in het VAERSsysteem, zie 4 en 5
, doch additionele systemen meldden recent 45.000 overledenen binnen 3 dagen na injectie, zie 6
.
Het aantal mensen in de VS met zware bijwerkingen ligt naar schatting 10-30x hoger. Voor een aantal EU-landen
samen ligt het sterftecijfer op 18.500 en hebben 1.8 miljoen mensen last van bijwerkingen, zie 7
.
In Nederland zijn tot 4/7/2021 bij Lareb 448 doden gemeld en ca. 500.000 bijwerkingen, zie 8
.
De negatieve effecten zijn dus reeds nu aanzienlijk en worden volgens veel experts in de komende periode dramatisch. Betrouwbare informatie over het aantal overledenen en bijwerkingen in Nederland is urgent voor de politiek, de publieke opinie en primair voor de gezondheid van de burgers.
Lareb registreert de bijwerkingen van geneesmiddelen in Nederland. Het ressorteert onder het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en is onderdeel van het Min. VWS. De Raad van Advies kent sinds 2020 als lid van Dissel (RIVM). De druk om het aantal meldingen van overlijden en bijwerkingen te beperken zal snel
hoger worden, net als in andere landen, en duidelijk is dat dit mechanisme niet onafhankelijk is.

Daarom het voorstel voor opzet van een transparant en neutraal online registratiesysteem als gezamenlijk initiatief
van groeperingen die dezelfde doelen nastreven.

Referenties:
1) https://vaers.hhs.gov/
2) https://odysee.com/@kdd4:8/VAERS-deaths—2-min-review:e
3) https://stichtingvaccinvrij.nl/de-korte-en-langtermijnbijwerkingen-van-de-covidvaccinaties-en-gezondheidstips
4) https://odysee.com/@TheMagicWhispers:3/A-CDC-whistleblower-reveals-45,000-Americans-are-confirmed-DEADas-a-result-of-the-shots:a
5) https://odysee.com/@Turricano:5/Dr.-Mike-Yeadon-Has-Had-Enough!–1:1
6) https://odysee.com/@PlanetLockdown:6/Michael-Yeadon-full-interview:8
7) https://stichtingvaccinvrij.nl/18-928-doden-18-miljoen-aandoeningen-50-ernstig-gerapporteerd-aan-databank-van-euvoor-bijwerkingen-van-covid-19-injecties/
8) https://www.lareb.nl/pages/update-van-bijwerkingen
NB Veel informatie op Bitchute, Rumble en Odyssee kanalen als ‘Interesting Times’ https://odysee.com/@InterestingTimes

2
Dit de eerste verkenning waarna e.e.a. op zo kort mogelijk termijn gestart wordt. Op de volgende bladzijde zijn een aantal organisaties aangegeven, inclusief de uwe, die hierbij potentieel een rol kunnen spelen. Verdere suggesties zijn welkom.

Idealiter is zo’n systeem verankerd in de medische hoek of grotendeels gebaseerd op de daar aanwezige expertise en ervaring. Er zijn additionele taken als klant support, systeem beheer, promotie, fondswerving en gebruik waar mensen uit andere organisaties een belangrijke rol kunnen spelen. Om de kosten zo laag mogelijk te houden is te
denken aan inschakeling van -vrijwillige- capaciteit van leden en families.

Hierbij de vraag om uw feedback met name of en hoe uw organisatie een rol zou kunnen spelen bij een of meerdere van de volgende taken:

Taken
1. Organisatorische ophanging en structuur
2. Ontwerp van formulieren en datastructuur
3. Technische bouw en beheer incl. support
4. Supportdata invoer, data verificatie en kwaliteit beheer
5. Analyse en rapportage
6. Promotie invoer en gebruik resultaten
7. Fondswerving incl. crowdfunding

De druk vanuit de overheid en media voor injectie van de gehele bevolking neemt dagelijks toe en is mensheidbedreigend. Daarom is gerichte, gezamenlijk en spoedige actie op dit punt nodig.

Potentiële organisaties online registratiesysteem voor doden/ bijwerkingen Covid injecties

Medisch Media

Vaccin Meldpunt https://vaccinmeldpunt.nl

Artsen Collectief https://artsencollectief.nl
Cafe Weltschmerz https://cafeweltschmerz.nl
Artsen voor Waarheid www.artsenvoorwaarheid.nl

Stop World Control www.stopworldcontrol.com
Stichting Vaccinvrij https://stichtingvaccinvrij.nl

Jensen show Jensen.nl
Zorgmedewerkers Verenigd https://zorgmedewerkersverenigd.nl

Zelfzorg covid19 https://zelfzorgcovid19.nl

Ongehoord Nederland www.ongehoordnederland.nl
Blue Tiger Studio www.deblauwetijger.com
Cultuur onder Vuur https://cultuurondervuur.nl
Beleid/ juridisch Want to Know www.wanttoknow.nl
Frontnieuws frontnieuws.com
Forum voor Democratie www.fvd.nl Burgerfront burgerfront.nl
Belang van Nederland facebook.com/BelangvanNederland
Weesdeweerstand weesdeweerstand.nl
Bond Overheidszaken bondoverheidszaken.nl
Herstel Nederland herstel-nl.nl
Open Legal Advocaten https://openlegal.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Wees De Weerstand
error: Content is protected !!