VERKLARING WOUTER RAATGEVER RECHTBANK 10 JUNI 2021

Dit is de door Wouter Raatgever gegeven verklaring aan de rechtbank te den Haag n.a.v. zijn volledig onterechte arrestatie, het kort geding dat burgemeester Christiaan van der Kamp namens wederpartij tegen hem, Micha Kat en Joost Knevel van het Red Pill Journaal heeft aangespannen.

De staat en al haar handlangers doen er alles aan, zoals gebruikelijk bij iedereen die zaken aan het licht brengt die het daglicht niet kunnen verdragen vanwege hun handel en wandel, karaktermoord te plegen op Wouter Raatgever, Micha Kat en Joost Knevel.

Wij roepen geheel christelijk Nederland, wiens mede verantwoordelijkheid het is wat in het duister wordt verricht aan het Licht te brengen (Efeze 5) actief en gericht te bidden voor genoemde personen en hun zaak.

 

Verklaring Wouter Raatgever:
“Allereerst excuses voor hoe mijn kleding eruit ziet, maar ik heb nog steeds dezelfde kleding aan als toen ik 2 juni om tien uur ‘s avonds door een arrestatieteam met geweld van een boerenerf afgetrokken ben. Dus sorry dat ik me niet netjes aangekleed heb.

Waarom doen wij het Red Pill Journaal? Wij doen maar om één reden het Red Pill Journaal: omdat de aangifte van dhr. Joost Knevel nu al negen maanden niet opgenomen wordt, zodat wij wat voor bewijs van satanistisch ritueel misbruik niet kunnen laten zien.

Die aangifte wordt al negen maanden niet opgenomen en dat ik ben gaan strijden voor vrijheid, waarheid en gezondheid: die vrijheid is nu zeer in het geding zeker nu ik in de PI in Alphen aan de Rijn verblijf, de waarheid mag al helemaal niet besproken worden dat is duidelijk en de gezondheid is ook helemaal niet voor de mensen die het betreft. In dat kader worden alle rechten geschonden die in de Universele Rechten van de mens en het Europees Verdrag voor de Rechten de mens voor Micha, Joost en mij staan en worden op grove wijze geschonden.

Hoe Micha, Joost en ik worden omschreven in deze dagvaarding ervaar ik als schandalig, bezijden de realiteit en bezijden de waarheid met maar één doel: het negatief framen van mij, van Joost en van Micha.

Ik persoonlijk ben al twintig jaar lang succesvol leiderschapstrainer en gedrags-, waarde- en missiedeskundige binnen bedrijven en met een uurtarief van tweehonderd euro kan ik mezelf prima redden. De leiderschapstrainingen die ik geef  vanaf september 2020 in deze zogenaamde crisis die zijn puur persoonlijk bekrachtigend bedoeld en die kosten €295 per dag. In tegenstelling tot wat er in deze dagvaarding staat.

Punt 3: Ik heb geen enkel zakelijk belang bij wat ik nu doe. Ik leef puur op donaties vanaf het moment dat ik aangifte ben gaan doen tegen Jaap van Dissel, Hugo de Jonge, Hans Brug en Mirjam Sturkenboom. En die donaties worden vaak ook cash gegeven. Sommige mensen duwen gewoon €5.000 in mijn hand en zeggen: ‘Ga zo door beste man.’ Waarom? Omdat er al jarenlang niks gebeurt tegen satanistisch ritueel misbruik in dit land. Waar Joost Knevel een mooi voorbeeld van is.

Het T-shirt waarover gesproken wordt daar hebben wij geen enkel zakelijk belang bij, ik in ieder geval niet. Wat ik gezegd heb tegen diegene die ze maakt: ‘Ik maak ze niet. Stuur de opbrengst ervan alsjeblieft naar Joost dat hij zich kan redden.’

Meneer Van der Gugten, die heb ik in de uitzending twee keer gecondoleerd met het verlies van zijn familielid, er is twee keer gerectificeerd in onze uitzendingen wat er in eerste instantie over gezegd is en vervolgens heeft de heer Knevel alsnog nieuwe informatie gekregen over wat er met het familielid van meneer Van der Gugten gebeurd is, waarop wij een ander geluid zijn gaan afgeven. Wij zijn uiterst zorgvuldig; we hebben twee keer gerectificeerd.

De gemeente Bodegraven is volledig in gebreke in hoofde van de burgemeester omdat stelselmatig de aangifte van dhr. Knevel niet wordt opgenomen en andere beweringen worden gedaan over onze intenties en smaad wordt gepleegd op mij, Joost en Micha.
Er wordt zelfs karaktermoord gepleegd op Micha, Joost en mij.

Zolang die aangifte onafhankelijk niet vanuit de Verenigde Staten van Amerika met name vanuit de staat Florida onderzocht wordt, zijn wij vrij om te zeggen wat nodig is om zijn zaak onder de aandacht te brengen.

Ik heb zelf tientallen keren in video’s gezegd waar ik voor sta: vrijheid, waarheid en gezondheid. Schone lucht, schoon water, schone grond en ether. Daarom kan iedereen met een schoon lichaam, een schone mind en een schone geest leven. De Nieuwe Bataafse Republiek staat voor een open, vrij en transparant bestuur voor een land waar iedereen in vrijheid kan leven.

Ik heb nooit opgeroepen tot geweld of mensen aangezet tot het gebruiken van geweld. Sterker nog vele keren heb ik online en in live gesprekken met mensen die tegen mij zeiden dat zij geweld wilden gebruiken. Ik heb gezegd: ‘Wij kunnen geen nieuw land stichten dat geweldloos is en vrij en transparant is, wanneer we dat doen met gebruikmaking van geweld.
De mensen die deze staatsgreep via medisch-wetenschappelijke fraude op ons loslaten moeten eerlijk berecht worden en hun gerechtvaardigde straf krijgen.’ En ook heb ik inderdaad gezegd, ‘wanneer de Verenigde Staten militaire tribunalen oprichten om deze mensen die, tussen haakjes in mijn ogen geen mensen meer zijn, die een genocide uitrollen over deze aarde, berechten, zullen de kopstukken daarvan de doodstraf krijgen omdat dit onder militair recht gebeurt.’

Wat ik daar noem, zijn gewoon logische feiten, dat zijn geen bedreigingen maar logische feiten. Op het moment dat er een militair tribunaal komt uit Amerika, omdat wij een provincie zijn van Amerika, via Duitsland, zullen er militaire tribunalen komen voor deze mensen. Dat is gewoon een feit en dat is geen bedreiging. Als bedreiging is het nooit bedoeld. Dus de burgemeester kan proberen de ‘messenger te shoten’ maar dat heeft geen zin.

Ook heb ik gezegd dat wanneer er volkstribunalen komen er veel mensen in het land zullen zijn en wereldwijd die zelf het recht in hand willen nemen. Ik heb veel vredelievende mensen gesproken  die woedend zijn over wat er gebeurt in dit land, in de hele wereld dat ze verschrikkelijke dingen wilden gaan doen. Ik heb ze altijd tot kalmte gemaand. Ook openbaar, ook online en ook in privégesprekken.

Scenario’s noemen zoals het zou gaan lopen in de wereld zijn geen bedreigingen aan het adres van wie dan ook. Dat ik deze dingen zeg, maakt nog niet dat ik bedreig. Ik schep scenario’s. Ik ben zelf totaal geweldloos, ik heb geen strafblad en ik heb het recht mezelf te verdedigen tegen de organisatoren van een genocide die door medisch-wetenschappelijke fraude wordt uitgerold.

Ook heb ik het recht en de plicht om op te komen voor mijn kind,
alle kinderen en kleinkinderen op deze aarde en alle mensen en kinderen te verdedigen tegen deze genocide. Aan opruiing heb ik al helemaal nooit gedaan. Het tegenovergestelde zelfs. Ik heb mensen ervan weerhouden van het gebruik van geweld tegen personen of gebouwen, door te zeggen ‘geen geweld te gebruiken, het is geen oplossing’. Wel heb ik gezegd dat iedereen zichzelf en anderen mag verdedigen tegen de genocide die gaande is. ‘Kinderen, kleinkinderen, opa’s en oma’s, iedereen mag je verdedigen tegen onvrijwillige maatregelen die wetenschappelijk aantoonbaar zeer schadelijk en zelfs dodelijk zijn. Iedereen heeft het recht op zelfverdediging door het opbouwen van kennis over wat er gebeurt en het weigeren mee te werken aan deze genocide die gaande is en strijdt je het beste en effectiefste tegen het geweld dat op het volk collectief wordt losgelaten.’

U kunt mij niet veroordelen want ik val niet onder de maritieme
legale wetten die u hanteert. Ik ben een vrij mens, een kind van God en val onder Gods wetten. De grondwet is sowieso ongeldig in Nederland vanaf 13 mei 1940 toen Wilhelmina Nederland verliet. Daarna is Nederland als provincie van Duitsland, als oorlogsbuit aan de USA, als bedrijf ingeschreven. Ik val niet onder dat bedrijf.
Ik heb niemand vermoord, ik heb niemand bestolen en ik heb niemand gedwongen. Dus ben ik vrij om te gaan.
Het Universele Verdrag van de Rechten van de mens en het Europese Verdrag van de Rechten van de mens hebben het uitdrukkelijk over vrijheid van meningsuiting en vrijheid van geloof.

Er staan veel aperte fouten, aannames en leugens over mij in die dagvaarding. Er is zonder enige rechtsgrond ingebroken in het tweede huis van mijn vriendin en er zijn zaken ontvreemd aan bezittingen en huurauto, waaronder cash geld ter waarde van meer dan dertienduizend Euro, donatiegeld wat bedoeld was voor slachtoffers van satanisch ritueel misbruik.

De arrestatie ging gepaard met grof geweld. Totaal onnodig. Blinderen, handboeien. Zo strak dat ik drie dagen later nog blauwe polsen had. De politie had mij gewoon kunnen opbellen, dan was ik gewoon komen praten.

De aangifte van Joost Knevel moet via de Verenigde Staten worden uit gerechercheerd door een onafhankelijke instantie. Want in Nederland krijgen we daartoe geen enkel recht daarop.

U kunt mij niet veroordelen want de enige reden dat wij Red Pill Journal maken is dat er nu al vanaf september 2020 via informele weg en november 2020 via officiële wegen de aangifte van de heer Knevel niet wordt opgenomen en uit gerechercheerd.
Ook zijn mijn aangiftes tegen Jaap Tamino van Dissel, Hugo de Jonge, Hans Brug van het RIVM en Mirjam Sturkenboom van de Rijksuniversiteit Utrecht, die hoogstwaarschijnlijk duizenden keren zijn herhaald door mensen in Nederland niet opgenomen, er is niets mee gedaan of de klachten over het niet opnemen van die aangiftes bij het Openbaar Ministerie zijn niet in behandeling genomen. De overheid is hier totaal in gebreke en ik beroep me hierbij op artikel 356: plichtsverzuim on the job.

U kunt mij niet veroordelen, omdat het uitzenden van het Red Pill Journal elke dag de beste beveiliging is tegen de terreur die op Joost, Micha en mij is losgelaten. Het is feitelijk zelfverdediging. Net als het luchtdrukpistool dat ik in mei 2021 heb aangeschaft. Wij worden dagelijks bedreigd en er wordt dagelijks tegen ons opgeruid. Op Internet, maar ook fysiek, bij mij voor de deur. Daarom heb ik op dit moment geen vaste woon- of verblijfplaats. De hele zaak wordt omgedraaid en de bewijzen liggen nu bij miljoenen mensen. Daar ben ik trots op.

Nog één ding wil ik zeggen: in de dagvaarding wordt aan ongelofelijke ‘cherrypicking’ gedaan over wat wij zeggen. Nogmaals: ik heb nooit opgeroepen tot geweld. Ik heb feiten genoemd wat er gaat gebeuren op het moment dat deze mensen die dit veroorzaken zichzelf niet aangeven.
Dank u.”

 

13 thoughts on “VERKLARING WOUTER RAATGEVER RECHTBANK 10 JUNI 2021

 1. Wát een duidelijke uiteenzetting van feiten! Ook veel verduidelijking voor mij v.w.b. USA die onze ‘vader’ is sinds de oorlog en het geeft mij hoop op een goede afloop!
  Dank aan ‘wees de weerstand’ om dit te plaatsen en Wouter, we bidden voor je en brengen constant Licht om jullie heen, jullie zijn voor mij ‘de grote drie’ dat weet je!

  warme groet, Elizabeth

 2. Krachtige verklaring…Waarheid spreekt door Wouter! Mooi om hierin ook de verbroedering met Weesdeweerstand team te zien…ook weer zo’n Goddelijk gegeven.

  Thank You Lord!

 3. de zaak WOUTER RAATGEVER: *DIT GAAT IN FEITE OVER DE NEDERLANDSE DR FAUCI EN DAT IS JAAP TAMINO VAN DISSEL.* EN HET VERHAAL VAN JOOST KNEVEL. JOOST SCHREEUWT VANAF DE DAKEN. HET VOLGENDE. 38 JAAR GELEDEN WAS IK 6 JAAR. EN IN MIJN KLAS WERD EEN 6-JAAR-OUD MEISJE HAAR NEK VERDRAAID. DOOR EEN 24 JAAR OUDE JAAP TAMINO VAN DISSEL. (DE NEDERLANDSE DR FAUCI). DEGENE DIE WERKELIJK NEDERLAND regeert. EN HIJ WORDT OP DEZELFDE MANIER BESCHERMD. ALS DIE CRIMINELEN DIE WORDEN VERMELD DOOR HUIG PLUG. IN HET INTERNATIONALE GEVANGENISZIEKENHUIS IN DEN HAAG. EN ALLE WAARHEID IS VOOR HEN VERDRAAID…………DAT IS NEDERLAND 2021……… …………….. MENSEN WORDEN WAKKER. DIT IS EEN HEL WAAR WE IN LEVEN.*

  *THIS IS ABOUT THE DUTCH DR FAUCI.* JOOST KNEVEL’S STORY. HE IS SHOUTING FROM THE ROOF TOPS. THE FOLLOWING. 38 YEARS AGO I WAS 6 YEARS. AND IN MY CLASS, A 6 YEAR-OLD GIRL HER NECK WAS TWISTED. BY A 24 YEAR OLD JAAP TAMINO VAN DISSEL. (THE DUTCH DR FAUCI). THE ONE WHO ACTUALLY GOVERNS THE NETHERLANDS. AND HE IS PROTECTED IN THE SAME WAY. AS THOSE CRIMINALS WHO ARE MENTIONED BY HUIG PLUG. IN THE INTERNATIONAL PRISON HOSPITAL IN THE HAGUE. AND ALL TRUTH IS TWISTED FOR THEM………………………..THAT IS THE NETHERLANDS 2021………. …………….. PEOPLE WAKE UP. THIS IS A HELL WE LIVE IN.*

 4. Wat een ontzettend goede verklaring van Wouter Raatgever.
  Hij geeft precies weer, hoe de leugen en bedrog regeert. De rechtvaardige wordt gearresteerd en deonrechtvaardige loopt vrij rond. Waarom is de burgemeester van Bodegraven afgetreden? Voelt hij nattigheid en wordt de grond hem te warm onder zijn voeten. Geld en macht overheersen momenteel deze satanische situatie, waarin we momenteel leven. Rechtvaardigheid is verzoek. Dit kan en mag niet zo doorgaan.
  Mocht het recht weer gaan zegevieren, dan is de eerste stap, om Wouter in onmiddelijk vrijheid te stellen.

 5. Ben zo blij en dankbaar dat ik jullie heb gevonden Hans,Wouter,Micha en Joost jullie zijn kanjers heb nooit lekker mijn draai in Nederland kunnen vinden nu weet ik waarom, God bless!

 6. Wouter moet onmiddelijk worden vrijgelaten…zijn donatiegeld terugkrijgen zijn huurauto en de staat moet schadevergoeding geven vindt ik…en de daders moeten berecht worden.
  Schandalig wat er gebeurd echt weerzinwekkend niet normaal en zeer onmenselijk..niet te verteren..NL is mijn land niet nooit geweest..en hoe er nu geregeerd wordt zal het mijn land ook nooit worden…er is geen geldige grondwet geen eerlijk rechtssysteem….we worden behandeld als waren we helemaal niets….respectloos in het quadraat…gewoon kansloos als mens van vlees en bloed in deze hypocriete wereld…dit is mijn menong dit vindt ik er van..
  Ik hoop voor Wouter Mischa en Joost en trouwens nog veel meer slachtoffers het recht snel zal zegevieren en dat WIJ HET VOLK SAMEN MET DEZE 3 DAPPERE MANNEN en en iedereen die hun gesteund heeft de LOFTROMPET kunnen laten schallen!!!!
  Want ik vindt dat het nu tijd wordt voor de kinderen van toen die zo erg misbruikt zijn sommige vermoord sommige nog in leven dat hun naam gezuiverd wordt dat de tegen hun gedane gruwelijke misdaden gepast worden afgestraft..en ja ik hoop volgens Amerikaans Recht….want we zijn een deelstaat van Duitsland las ik en ingeschreven als b.v in Amerika…naah gekker moet het niet worden…
  Alle daders moeten gearresteerd worden en gestraft dat is justice….ans Justice is coming….

 7. Liebe Wouter het is zo onterrecht dat ze jou gearresteerd hebben . De misdadigers die achter de tralies hadden moeten zitten lopen vrijrond,en teroriseren het volk.
  gerechtigheid zal geschieden .

 8. ja ik ben er ook al een `poosje achter dat Nederland ziek is, ten eerste de regering zelfs Wilders stemde ermee in om kleine kinderen af te spuiten. op de FvD na denk ik dat ze allemaal vervangen moeten worden en een gedeelte van hen zal voor het tribunaal van Neurenberg moeten verschijnen en van mij mogen die gewoon hangen. maar ook het Nederlandse volk is ziek men laat zich gek maken om een griepje waar we al eeuwen last van hebben de ene keer erger als de andere keer, de cijfers van de rivm tonen aan dat er niet meer doden zijn als normaal en Amerikaans onderzoek heeft aangetoond dat 25% van de doden met corona geen doden zijn die ook maar in de buurt van corona kwamen. covid-19 zou een virus zijn en dat is dan mooi want een virus dood geen mensen dat doen alleen bacteriën, tegen een virus kun je geen vaccin maken dat is ook al jaren aan getoond dus gewoon uitzieken , en ja oudere mensen sterven met covid-19 maar dat komt door ouderdom of onder liggende ziekten exact gelijk aan de griep. en ten derde covid-19 bestaat helemaal niet eens dat is nog het mooiste. ook werken die testen niet al was het maar omdat covid-19 niet bestaat. testen is ook niet nodig volgens rutte , dus waarom moeten de mensen dat wel???? ondertussen worden de mensen bang gemaakt zodat ze vrijwillig een spuit halen , ook mag je veel zaken niet als je geen spuit gehaald hebt , dat noemen ze dan niet dwingen ¨je neemt een spuit of je komt de deur niet meer uit¨ eigenlijk worden de mensen dus gewoon vermoord, er zijn nu al 35000 doden dankzij de spuiten maar dat wordt lekker onder de pet gehouden een verzorgingshuis met allemaal 2x ingespoten mensen wordt voor 60% ziek corona hebben ze dus die spuiten helpen niet bij corona die hebben een totaal ander doel. en dan denk ik aan het doel van de WEF klaus zwab heeft ook gezegd dat het volk uitgedund moet worden, vreemd genoeg is de koningin ook lid van dat clubje, dus klaus zwab zegt tegen rutte wat er moet gebeuren en de koningin zegt tegen de koning dat hij alles moet ondertekenen wat rutte hem voor legt en zo is heel Nederland de lul omdat een paar mensen in Nederland totaal geen fatsoen hebben. als ik een rechter nodig heb duurt het 3 jaar voor er een uitspraak komt en dan is het nog de vraag of het recht doet, als rutte zijn vinger opsteekt komt er een vriendin van jaap even een uitspraak doen in 5 minuten die rutte haar op een briefje gegeven heeft, wau wat een recht. rutte zegt zelf ook dat hij de wet negeerd als hem dat zo uitkomt , en niemand gaat daar op in hij kan blijkbaar doen en laten wat hij wil, weg met die leugenaar en het hele kartel afbreken.

 9. Goed stuk van Wouter, had het al gehoord in de rechtbank. En Hans: goed dat je dit geplaatst hebt op jouw site. Ben benieuwd hoe dit verder gaat de komende dagen/weken. Eens zal gerechtigheid geschieden voor de zaak Bodegraven, daar geloof ik in. Maar niet met het huidige rechtssysteem en disfunctionele politici.

Laat een antwoord achter aan ASJA Antwoord annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Wees De Weerstand
error: Content is protected !!