Wet van 28 oktober 2020, Tijdelijke bepalingen niet bestaand virus

Wet van 28 oktober 2020, houdende Tijdelijke bepalingen in verband met maatregelen ter bestrijding van de epidemie van covid-19 voor de langere termijn (Tijdelijke wet maatregelen covid-19)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is voor de huidige fase van de bestrijding van de epidemie van covid-19 tijdelijk een aanvullend wettelijk instrumentarium te creëren in de Wet publieke gezondheid dat voor de langere termijn een juridische basis vormt voor een samenleving waarin het houden van afstand en andere gedragsvoor-schriften van groot belang zijn; Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedge-

Download hieronder betreffende document:

  [op_file_download_item title="Wet%20van%2028%20oktober%202020%2C%20houdende%20Tijdelijke%20bepalingen" icon="style2-thumb-dl-pdf.png" file="https://www.weesdeweerstand.nl/wp-content/uploads/2020/06/stb-2020-441.pdf" package="" level="" new_window="Y"]Wet%20van%2028%20oktober%202020%2C%20houdende%20Tijdelijke%20bepalingen[/op_file_download_item]

website:

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2020-441?fbclid=IwAR08GtMRqmVnZ6fC7fdtbTvDtdGpzQ-B-xFNoCVhcW1hyhWM5dV9e87a3QE

 

was getekend koning Billenberg

 

 

 

 

5 thoughts on “Wet van 28 oktober 2020, Tijdelijke bepalingen niet bestaand virus

 1. Billenberg 🙂 Maar dan ook nog bij de gratie Gods? Welk een arrogantie, maar natuurlijk zou hij het tekenen, zijn opa heeft het bedacht.

 2. Willem van Oranje werd vroeger Vader des Vaderlands genoemd?

  Wil de echte Vader des Vaderlands nu opstaan? Bent u koning van het Nederlandse volk of van de bilaterale wereldorde waarover u sprak in de laatste troonrede?

  Kies, als u nog kiezen kunt!!!

  U bent onder ede ingehuldigd met de woorden: “Zo waarlijk helpe mij God almachtig,” Dat wens ik u toe bij het maken van de juiste keuze.

 3. Koning Willem is soeverein die staat buiten de wet en mag helemaal niets vinden in zijn hoedanigheid als soeverein mens.
  Daar komt bij dat de regering trouw zweert aan de koning die vervolgens soeverein is, dus men zweert trouw aan niks.
  Wat een onzin allemaal.

 4. Dit is het einde van het koningschap der nederlanden. Hij heeft zijn inhuldigingsbelofte gebroken. Einde oefening. Wat een watje. Ik had hem samen met vele anderen nog wel op het hart gedrukt om niet te tekenen. Hij heeft geen ballen die WA.

Laat een antwoord achter aan JV Antwoord annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Wees De Weerstand
error: Content is protected !!