Het is belangrijker WIE iets zegt, dan WAT er gezegd wordt, hier is waarom…

Schreeuwende koppen, sensationele headlines waar je niet aan voorbij kunt en uitermate hoogdravende beweringen in de inhoud. Niemand zal zich er waarschijnlijk als auteur of lezer nooit schuldig aan hebben gemaakt.

Zeker is het niet altijd verkeerd een pakkende headline te schrijven met de bedoeling dat je artikel gelezen of video bekeken wordt. Wat is echter vervolgens de verhouding tot de inhoud?

Als iemand schrijft dat de berichtgevingen over de aanwezigheid van een ‘deepstate’ in Nederland vaak worden overdreven, zijn er massa’s die zonder enig verder lezen ontploffen van oordeel en afschuw. Dat mag je niet zeggen, want zij zijn immers overtuigd dat er een vreselijke duistere onderwereld werkzaam is in Nederland die ons allen in de greep heeft. Dat ontkennen of zelfs maar ter discussie stellen, verdient in hun ogen niets minder dan de doodstraf, maar het uitvoeren daarvan moet toch vooral weer aan een ander worden overgelaten, want dat is ‘energetisch niet verantwoord’. Wie die ander dan zou moeten zijn, is meestal niet duidelijk, maar dat afschuiven op een politieke idool aan het andere eind van de wereld bied hen een zekere veiligheid, zo blijkt.  Ze hebben zelf dus feitelijk meer lef voor woorden dan voor daden. Want wat was er ook al weer zo ‘deep’ aan die ‘deepstate’? Dat er mensen vermoord worden?

Video’s maken over ‘de slechte mensen’ kan een nuttige functie hebben. Het kan ook een minder nuttige en zelfs vernietigende functie hebben als blijkt dat het effect wat het sorteert oppervlakkig denken, onafgebroken woede, frustratie en voortdurende polarisatie teweeg brengt.
Je zegt mensen te willen overtuigen van, waarschuwen voor ‘het kwaad in de samenleving’ en weerlegt elke vorm van kritiek als zijnde ‘van de duivel’ daarop.
Precies zoals degenen die jij beschouwd als het kwaad in de samenleving dat doen met het ‘goede in de samenleving’ waartoe jij zegt te behoren. Zo werk je dus onbewust volledig mee aan het kwaadaardige Masterplan van de Nieuwe Wereld Orde. Je wordt zelf net zo door het kwaad gebruikt als degenen die je zegt te bestrijden. Immers, waar het om gaat is dat er polarisatie in dit stadium van het plan wordt bereikt en daar werk jij
dus volop aan mee!

Wat als je zelf niet doorhebt dat je er net zo goed deel van bent als degenen die je op jouw manier denkt te bestrijden? Of mag je alleen haten als dat in jouw straatje past, omdat jij bij de goeden hoort en zij bij de kwaden?

Het denken in wij en zij is al fout!

Als je pro Q bent bijvoorbeeld en pro Trump mag je de deepstate, pedo’s, satanisten en alle anderen die het nog niet wisten, haten zoveel en zo hard je kunt? Werkelijk?

Maar wat nu als het de haat zelf is waar het kwaad in de wereld uit bestaat?
Dan heb je dus helemaal geen recht van spreken als je dat doet vanuit haat.
Doe je dat wel dan laat je zien niets meer te zijn dan degenen die je zegt te bestrijden.

Je noemt jouw boosheid voor het gemak ‘gerechtvaardigde woede’, want jij bent immers tegen het ‘universele onrecht’? Oh ja?
Doe, zeg en denk wat je wilt, maar noem jezelf dan geen Christen, kind van God of ‘gelovige in God’, want dan zal de Enige God en Schepper van hemel, aarde en alles wat leeft elk woord dat je spreekt tegen je gebruiken. Vroeg of laat is niet meer van toepassing, want het is al later dan laat.

Als jij de waarheid in pacht hebt over de kwade mensen in de wereld, waarom moet je dat dan van de daken schreeuwen? Je zou haast denken dat het vanwege dat geschreeuw per definitie al niet waar KAN zijn, want de waarheid heeft genoeg aan zichzelf. Daar hoef je het geen waarheid voor te noemen.

Een zachtmoedig antwoord sust de woede, maar een tactloze uitspraak roept de woede juist op.
Een verstandig mens weet zijn kennis goed te vertolken, maar de woorden van een zot zijn een bron van dwaasheid.
Gods ogen zien alles, al het kwade én al het goede.
Gezonde woorden zijn als een boom van leven, verkeerde woorden richten echter schade aan.
Een dwaas zal de lessen van zijn vader negeren, maar wie luistert naar de terechtwijzingen van zijn vader, toont zich verstandig.
Het huis van de rechtvaardige bergt vele schatten, maar de goddeloze doet zichzelf schade aan.
Verstandige mensen strooien kennis om zich heen, terwijl het hart van de dwaas een dwaalspoor kiest.
De Here verafschuwt het offer van de goddelozen, maar een oprecht gebed doet Hem goed.
De Here verafschuwt goddeloos gedrag, maar wie zich toelegt op oprechtheid, zal Hij liefhebben.
10 Onderwijs en berisping zijn onaangenaam voor wie de goede weg verlaat. Wie terechtwijzing haat, gaat de dood tegemoet.
11 De diepten van de hel zijn voor de Here als een open boek, dus kan Hij de harten van de mensen zeker peilen!
12 Een spotter houdt er niet van als hij bestraft wordt en mijdt daarom verstandige mensen.
13 Een vrolijk hart geeft een blij gezicht, maar een treurig hart knakt de geest.
14 Een verstandig hart verlangt naar kennis, maar de dwaas put uit een bron van dwaasheid.
15 Een bedrukt mens lijdt een triest leven, maar een vrolijk hart geeft levenslust.
16 Weinig bezit met een eerbiedig ontzag voor de Here is beter dan veel rijkdom en een onrustig geweten.
17 Een eenvoudig maal in een liefdevolle sfeer is beter dan een overvloedig diner met een liefdeloze sfeer.
18 Een lichtgeraakt mens veroorzaakt ruzie, een geduldig mens zorgt voor verzoening.
19 Een luiaard is vol dorens en distels, maar voor een oprechte wordt de weg gebaand.
20 Een verstandige zoon geeft zijn vader veel vreugde, maar een dwaas veracht zijn moeder.
21 Een onverstandig mens beleeft plezier aan zijn eigen dwaasheid, maar een verstandig mens zoekt de goede weg.
22 Zonder goede raad gaan plannen teniet, maar veel adviseurs doen plannen slagen.
23 Een passend antwoord maakt de spreker blij en wat is een woord goed op zijn tijd!
24 De levensweg leidt de verstandige naar boven, hij blijft buiten bereik van het dodenrijk beneden.
25 De Here richt een hoogmoedige ten gronde, maar voor de weduwe springt Hij in de bres.
26 De Here verafschuwt de gedachten van een boosdoener, maar woorden uit liefde gesproken zijn zuiver.
27 Een oneerlijk mens brengt onrust in zijn eigen huis, maar wie smeergeld haat, zal leven.
28 Een rechtvaardige denkt voordat hij spreekt, een goddeloze spuit volop vuile taal.
29 De Here houdt goddelozen op een afstand, maar het gebed van rechtvaardigen zal Hij verhoren.
30 Vriendelijke ogen maken het hart blij en een goed bericht schenkt nieuwe moed.
31 Wie luistert naar opbouwende terechtwijzingen, bevindt zich in wijs gezelschap.
32 Wie de berisping verwerpt, doet zich zelf tekort, maar wie luistert, krijgt verstand en wijsheid.
33 Eerbiedig ontzag voor de Here leidt tot wijsheid en nederigheid leidt tot eerbetoon.

 

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Wees De Weerstand
error: Content is protected !!